ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδιαφέρον από ξένους για την αύξηση κεφαλαίου της Αττικής

Ενδιαφέρον από ξένους για την αύξηση κεφαλαίου της Αττικής

Μεγάλα επενδυτικά funds, όπως η Pimco, το Oaktree, το Ellington, το Aldridge και το Abu Dhabi Investment Council (ADIC), φέρονται μεταξύ των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 197,7 εκατ. ευρώ της Attica Bank, που μπαίνει στην πιο ουσιαστική της φάση με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδυτών.

Την περασμένη Παρασκευή έληξε η περίοδος άσκησης των προτιμησιακών δικαιωμάτων για τη συμμετοχή στην αύξηση των παλαιών μετόχων, διαδικασία μέσα από την οποία συγκεντρώθηκαν περί τα 90 εκατ. ευρώ. Στο αρχικό στάδιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή αυτό για τους υφιστάμενους μετόχους, συμμετείχε ο ΕΦΚΑ με το ποσό των 70 εκατ. ευρώ, το ΤΜΕΔΕ, καθώς και ένας αριθμός μικρομετόχων (free float). Αντίθετα, στην αύξηση δεν συμμετείχε το ΤΑΠΙΛΤΑΤ που κατείχε ποσοστό 7,91% και η ΕΥΔΑΠ που κατείχε 3,91%, με συνέπεια την απαξίωση των κεφαλαίων που είχαν τοποθετήσει, καθώς οι μετοχές τους γίνονται diluted.

Το ύψος της συμμετοχής ξένων επενδυτών θα κριθεί μέσα από την κατανομή των αδιάθετων μετοχών. Από την όλη διαδικασία ο βασικός μέτοχος, δηλαδή ο ΕΦΚΑ, έχοντας προηγουμένως μεταβιβάσει μέρος των δικαιωμάτων στο ΤΜΕΔΕ, που κατέχει πλέον το 10,69% από 5,93% πριν, αναμένεται να μειώσει το ποσοστό του στην τράπεζα κοντά στο 35%.

Η διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 25 Ιουνίου και τρέχει παράλληλα με την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 700,5 εκατ. ευρώ, που προωθεί η διοίκηση της Τράπεζας Αττικής. Πρόκειται για τη δεύτερη τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων της τράπεζας, που προωθείται στο πλαίσιο της πολιτικής εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου, με στόχο τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε ποσοστό κάτω από το 20% και των μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω από 10%.

Η συμμετοχή ξένων επενδυτών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα κριθεί παράλληλα με την τιτλοποίηση, καθώς είναι πιθανό ο ενδιαφερόμενος επενδυτής να συμμετάσχει ταυτόχρονα στις δύο διαδικασίες, επιτυγχάνοντας τον διπλό στόχο της ιδιωτικοποίησης της τράπεζας και της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων.

Σημειώνεται ότι, με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) ανήλθε σε 37% (από 55,4% το 2016), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τις συνολικές προβλέψεις ανήλθε σε 40% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.