ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι ευκαιρίες για την Ελλάδα στην αγορά του τουρισμού πολυτελείας

Οι ευκαιρίες για την Ελλάδα στην αγορά του τουρισμού πολυτελείας

Το 2016, η αξία της παγκόσμιας αγοράς πολυτελείας άγγιξε το 1 τρισ. ευρώ με μέση ετήσια ανάπτυξη της τάξεως του +4%. Μόλις μέσα σε 6 χρόνια (2010-2016), ο αριθμός των ατόμων με καθαρή υψηλή αξία (HNWI) αυξήθηκε +52%, ταυτόχρονα με την συνολική αύξηση της αξίας αυτών των ατόμων κατά +49%.

Οι μεταβολές αυτές επηρέασαν και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τον τομέα της φιλοξενίας σημειώνει μελέτη της Horwath HTL και της Crowe SOL. Η Crowe SOL, συμβουλευτικός βραχίονας της ελεγκτικής ΣΟΛ και μέλος τους διεθνούς δικτύου Crowe Horwath International, προχώρησε στην δημιουργία εξειδικευμένης μονάδας συμβουλευτικών υπηρεσιών για ξενοδοχεία, τουρισμό και αναψυχή. Επικεφαλής της συγκεκριμένης ομάδας είναι ο Ξενοφών Πετρόπουλος.

Με βάση στοιχεία της μελέτης, η αγορά των πολυτελών ταξιδιών τα προηγούμενα χρόνια αυξανόταν με γρηγορότερο ρυθμό (+4,5%) από την συνολική αγορά (+4,25), ενώ οι μελλοντικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ακόμα υψηλότερο ποσοστό (+6,2%) σε σχέση με τη συνολική αγορά (+4,8%).

Οι ευκαιρίες για την Ελλάδα στην αγορά του τουρισμού πολυτελείας-1

Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που προκύπτουν παγκοσμίως στις ανάγκες των καταναλωτών, στην αγοραστική τους δύναμη και την ενίσχυση σε υποδομές πολυτελούς φιλοξενίας, γίνεται αντιληπτό πως το τοπίο μετατοπίζεται ραγδαία. Οι αλλαγές στις συνήθειες του τρόπου ζωής, καθώς και η τεχνολογική και ψηφιακή εξέλιξη είναι οι δύο βασικοί παράγοντες που τείνουν να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης του συγκεκριμένου κοινού.

Με βάση τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας των  Horwath HTL, και Crowe SOL, αυτό που έρχεται να προστεθεί ως βασικός παράγοντας επιλογής ενός ταξιδιού, για το κοινό πολυτελείας, είναι η έμπνευση και ο σκοπός. Δεν επιθυμούν απλώς να ζήσουν μια καλά οργανωμένη ταξιδιωτική εμπειρία, αλλά μια εμπειρία που θα τους μετασχηματίσει, που θα μπορέσουν να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, να βρουν ένα βαθύτερο νόημα και ειλικρινείς ανθρώπινες σχέσεις.

Οι ευκαιρίες για την Ελλάδα στην αγορά του τουρισμού πολυτελείας-2

Για να μπορέσουν να κερδίσουν μερίδια από το συγκεκριμένο κοινό, οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν την στρατηγική τους αναλύοντας πέντε βασικά σημεία, αναφέρει η μελέτη: σκοπός και βαθύτερο νόημα, προσωποποίηση υπηρεσιών, προσφορά βιωματικών εμπειριών, ισορροπημένη ψηφιακή αποτοξίνωση (συνδεδεμένη αποσύνδεση) και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση πελατών. 

Οι ευκαιρίες για την Ελλάδα στην αγορά του τουρισμού πολυτελείας-3

Οι ευκαιρίες για την Ελλάδα στην αγορά του τουρισμού πολυτελείας-4