ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενημέρωση-Πρόσκληση των πελατών της Praxia Bank (πρώην Credicom Consumer Finance Τράπεζα Α.Ε.)

Ενημέρωση-Πρόσκληση των πελατών της Praxia Bank (πρώην Credicom Consumer Finance Τράπεζα Α.Ε.)

Για εμάς, στην Praxia Bank, το πιο ισχυρό θεμέλιο είναι η αυθεντική εμπιστοσύνη των πελατών μας. Ειδικά όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, οι πρακτικές και οι αρχές που εφαρμόζουμε για τη διαφύλαξή τους αποτελούν πρώτη προτεραιότητά μας. 

Στις 25 Μαΐου τίθεται σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός «Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εμείς, στην Praxia Bank, δεσμευόμαστε να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα που προκύπτουν από το νέο Κανονισμό. Με αίσθημα ευθύνης, με ασφαλείς και διαφανείς διαδικασίες, προστατεύουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Praxia Bank (www.praxiabank.com) για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα δικαιώματά σας καθώς και για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζάς μας.

Ειδικότερα, στην ιστοσελίδα, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά:

1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας 

2. Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό

3. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

4. Πώς και για πόσο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας
 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας:

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Στη διεύθυνση της Praxia Bank: Λεωφ. Κηφισίας 24Β, 151 25 Μαρούσι