ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γιατί καθυστερεί το ντιλ της ΔΕΠΑ με τη Shell

Γιατί καθυστερεί το ντιλ της ΔΕΠΑ με τη Shell

Μετέωρη μεταξύ της επόμενης ημέρας της αποκρατικοποίησης των ΕΛΠΕ και της ολοκλήρωσης της συμφωνίας εξαγοράς του ποσοστού της Shell στην ΕΠΑ Αττικής (Προμήθεια και Διανομή) βρίσκεται η ΔΕΠΑ. Οποια τελικά πρόταση και εάν επικρατήσει στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς για την αποκρατικοποίηση της εταιρείας, για να προχωρήσει θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο αφενός σε σχέση με τη θέση της στη λιανική αγορά και αφετέρου σε σχέση με τα ΕΛΠΕ. Η συμμετοχή των ΕΛΠΕ στη ΔΕΠΑ σε ποσοστό 35% σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα ΕΛΠΕ βρίσκονται στη διαδικασία αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή, αποτελούν αυτή τη στιγμή αστάθμητο παράγοντα για τον καθορισμό ενός ξεκάθαρου πλάνου αναφορικά με τον σχεδιασμό αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ. Δεν είναι βέβαιο ούτε εάν θα βρεθεί στρατηγικός επενδυτής για τα ΕΛΠΕ, αλλά ούτε τι θα πράξει σε σχέση με το ποσοστό που θα αποκτήσει στη ΔΕΠΑ, εξαγοράζοντας το 50,1% των ΕΛΠΕ και το μάνατζμεντ.

Η σχέση με τα ΕΛΠΕ

Η άποψη που επικρατεί σήμερα στα ΕΛΠΕ περί του χαρτοφυλακίου της ΔΕΠΑ είναι ότι η συμμετοχή του 35% χωρίς τον έλεγχο του μάνατζμεντ δεν προσφέρει υπεραξίες. Αυτό σημαίνει ότι εάν τα ΕΛΠΕ δεν βρίσκονταν σήμερα σε φάση αποκρατικοποίησης θα εξέταζαν δυνατότητες είτε ενίσχυσης της συμμετοχής τους, ώστε να πάρουν τον έλεγχο της εταιρείας, είτε αποεπένδυσης από τη ΔΕΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού των ΕΛΠΕ, είτε θετικά είτε αρνητικά, αντανακλούν και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ γι’ αυτό και το πιθανότερο είναι η διαδικασία αποκρατικοποίησης να ξεκινήσει αφού ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο με τα ΕΛΠΕ. Σαφή σύνδεση εξάλλου της αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ με αυτή των ΕΛΠΕ κάνει και το επικαιροποιημένο μνημόνιο, αναφέροντας ότι η λύση που έχει επιτευχθεί για τη συνολική αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ. Πρόκειται για ένα άτυπο στην ουσία προαπαιτούμενο της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ. Υπάρχει όμως και το δεσμευτικό και από το επικαιροποιημένο μνημόνιο προαπαιτούμενο (prior action) της «επιτυχούς ολοκλήρωσης των συναλλαγών για τις ΕΠΑ κατά τρόπο που θα εξαλείψει οιαδήποτε οριζόντια ή κάθετη σύγκρουση συμφερόντων για την οικονομική οντότητα πώλησης και, εάν όπου κρίνεται σκόπιμο, να προτείνει ειδικά αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού». Η αναφορά σχετίζεται με την τριγωνική συναλλαγή, πώλησης του ποσοστού της ΔΕΠΑ στη ZeniΘ (πρώην ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας) στην ΕΝΙ και της εξαγοράς του ποσοστού της Shell στην ΕΠΑ Αττικής. Η συμφωνία με την ΕΝΙ για την πώληση του 51% των μετοχών που κατέχει η ΔΕΠΑ στη ΖeniΘ Προμήθεια έναντι 57 εκατ. ευρώ υπεγράφη στις 16 Μαΐου. Η ΔΕΠΑ διατηρεί το 51% στη δραστηριότητα της ZeniΘ στα δίκτυα. Με τη Shell, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα έχει επισήμως ανακοινώσει το υπουργείο Ενέργειας, επιτεύχθηκε η κατ’ αρχήν συμφωνία και αναμένεται η διευθέτηση τεχνικών θεμάτων για την υπογραφή της. Οι επαφές μεταξύ των δύο εταιρειών έχουν πυκνώσει τελευταία, με στόχο την υπογραφή συμφωνίας μέχρι τις 6 Ιουνίου, ημερομηνία που συμφωνήθηκε με τους θεσμούς. Μέχρι και την περασμένη Πέμπτη, πάντως, καμία πρόοδος δεν είχε υπάρξει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΔΕΠΑ και Shell σε σχέση με τα θέματα που εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές και τα οποία δεν φαίνεται τελικά να είναι και τόσο τεχνικά.

Το ζήτημα της Shell

Η ΔΕΠΑ επιδιώκει μία ξεκάθαρη έξοδο της Shell από την εγχώρια αγορά λιανικής φυσικού αερίου, διασφάλιση δηλαδή ότι δεν πρόκειται να επαναδραστηριοποιηθεί από μόνη της είτε μέσω κάποιου άλλου σχήματος, καθώς και ανάληψη πλήρους ευθύνης από πλευράς της Shell πιθανών μελλοντικών υποχρεώσεων της ΕΠΑ Αττικής (φορολογικές, περιβαλλοντικές κλπ.). Οι ανησυχίες της ΔΕΠΑ πηγάζουν από το γεγονός ότι η Shell δεν συμμετέχει στην ΕΠΑ Αττικής απευθείας ή μέσω κάποιας θυγατρικής της αλλά μέσω ενός οχήματος ειδικού σκοπού (SPV). Ζητάει, λοιπόν, από τη Shell να δεσμευθεί η ίδια ή κάποια θυγατρική της για την καλή εκτέλεση της συμφωνίας που θα υπογραφεί, αλλά και για τις πάσης φύσεως εκκρεμότητες που μπορεί να εμφανιστούν στο μέλλον, κάτι που η Shell δεν έχει αποδεχθεί μέχρι στιγμής. Το θέμα αποτελεί αντικείμενο έντονης διαπραγμάτευσης και η διευθέτησή του θα καθορίσει και το τελικό τίμημα που θα καταβάλει η ΔΕΠΑ για την απόκτηση του 100% της ΕΠΑ Αττικής, το οποίο έχει κατ’ αρχήν συμφωνηθεί στα 150 εκατ. ευρώ, ποσό που οι μέτοχοι της εταιρείας δεν θεωρούν αμελητέο. Μία από τις ανησυχίες, πάντως, που διατυπώνεται από την πλευρά των μετόχων, είναι η πιθανότητα υπογραφής συμφωνίας χωρίς την πλήρη κατοχύρωση της ΔΕΠΑ στα παραπάνω θέματα, λόγω της ασφυκτικής πίεσης ολοκλήρωσής της μέχρι τις 6 Ιουνίου.