ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κόκκινα επιχειρηματικά 1,9 δισ. πούλησε στην Bain η Πειραιώς

Κόκκινα επιχειρηματικά 1,9 δισ. πούλησε στην Bain η Πειραιώς

Εναντι τιμήματος 430 εκατ. ευρώ μεταβιβάστηκε από την Τράπεζα Πειραιώς στην Bain Capital Credit το χαρτοφυλάκιο Amoeba. Πρόκειται για το πρώτο χαρτοφυλάκιο κόκκινων επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις σε ακίνητα που μεταβιβάζεται από ελληνική τράπεζα, ανοίγοντας ουσιαστικά τις πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν ως collateral εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου που μεταβιβάστηκε ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ (η λογιστική διαμορφώνεται στο 1,4 δισ. ευρώ) και το τίμημα που, σύμφωνα με πληροφορίες, επιτεύχθηκε αντιπροσωπεύει το 21,5% της συνολικής αξίας του. Με βάση τις εκτιμήσεις της αγοράς, η τιμή, που διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα, αντανακλά το αυξημένο ενδιαφέρον που υπάρχει από ξένα επενδυτικά funds για τη διαχείριση κόκκινων επιχειρηματικών δανείων που συνοδεύονται με εξασφαλίσεις. Την αγορά άνοιξε πρώτη η Τράπεζα Πειραιώς με την πώληση του χαρτοφυλακίου Amoeba, ενώ σταδιακά αναμένεται να ακολουθήσουν και οι άλλες τράπεζες.

Με αφορμή τη συμφωνία πώλησης, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου σημείωσε ότι η συναλλαγή την οποία «προετοίμασε και υλοποίησε μεθοδικά η τράπεζα αποτελεί σημείο αναφοράς και συμβάλλει στη δημιουργία αγοράς εξασφαλισμένων NPE στην Ελλάδα. Η συναλλαγή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε την απομόχλευση του ισολογισμού μας και να υλοποιήσουμε το κεφαλαιακό μας πλάνο, σε εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδίου Agenda 2020». Ο κ. Μεγάλου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άμεση επένδυση της Bain στην Ελλάδα, στην οποία, όπως σημείωσε, «αναγνωρίζουμε μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της νεοσύστατης αγοράς NPE, στην ανάκαμψη της αξίας των ακινήτων και ευρύτερα της ελληνικής οικονομίας». Την πρόθεσή του να ενισχύσει τη θέση της στην ελληνική αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 100 δισ. ευρώ εξέφρασε, από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της Bain Capital Credit κ. Αλον Αβνερ, ενώ από την πλευρά επίσης της Bain ο κ. Μπραντ Πάλμερ δήλωσε ότι «θα συνεχίσουμε τον μετασχηματισμό οικονομικά δυσπραγών ελληνικών περιουσιακών στοιχείων σε παραγωγικές μονάδες για την οικονομία».

Τα δάνεια προέρχονται από 180 επιχειρήσεις οφειλέτριες και ο αριθμός των ακινήτων ανέρχεται σε 1.737. Ο κύριος κορμός τους είναι ωστόσο 500 περίπου ακίνητα (χωρίς να περιλαμβάνονται οι χώροι στάθμευσης ή τα συμπληρωματικά κτίρια), στα οποία συγκαταλέγονται καταστήματα, εργοστάσια, ξενοδοχεία και ορισμένες κατοικίες. Μέρος των ακινήτων που μεταβιβάστηκε και συγκεκριμένα ποσοστό 20% – 25% συνδέεται με επιχειρήσεις που έχουν ήδη πτωχεύσει και άρα τα έσοδα από τη διαχείριση αυτού του χαρτοφυλακίου θα προέλθουν ουσιαστικά από την πλειστηριασμό τους. Ενδιαφέρον έχει η διαχείριση των ακινήτων που συνδέονται με δάνεια επιχειρήσεων που λειτουργούν και τα οποία πρέπει σε συνεργασία ή όχι με τις επιχειρήσεις αυτές να αξιοποιηθούν μέσω της μεταβίβασής τους (asset swap) προκειμένου να μειωθεί η συνολική οφειλή τους.

Για την Τράπεζα Πειραιώς η επίδραση της συναλλαγής στα εποπτικά κεφάλαια του ομίλου της 31ης Μαρτίου 2018 αναμένεται να είναι θετική κατά 20 μονάδες βάσης, ενώ παράλληλα θα μειώσει περισσότερο από 100 μονάδες βάσης τον δείκτη NPE της Τράπεζας. Η Bain Capital Credit επενδύει σε όλο το φάσμα των πιστωτικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων σε μοχλευμένα δάνεια, ομόλογα υψηλών αποδόσεων, χρέος υπό καθεστώς πτώχευσης, ιδιωτικό δανεισμό, δομημένα προϊόντα, μη εξυπηρετούμενα δάνεια και μετοχές. Εκτός από επενδύσεις σε πιστωτικά προϊόντα επενδύει και σε στοιχεία ενεργητικού, όπως private equity, εισηγμένα κεφάλαια και venture capital, μοχλεύοντας την κοινή κεφαλαιακή βάση εταιρείας, με σκοπό την αξιοποίηση ευκαιριών σε στρατηγικούς τομείς ενδιαφέροντος.