ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αλλαγές στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού

20s15reuma1

Δύο σημαντικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε, χθες, στη Βουλή. Η πρώτη αφορά την αναπροσαρμογή των ΝΟΜΕ, των ποσοτήτων δηλαδή ενέργειας που θα διαθέτει η ΔΕΗ μέσω δημοπρασιών με στόχο τη μείωση των μεριδίων της στη λιανική αγορά σταδιακά μέχρι το 2019 κάτω από το 50% και η δεύτερη την αναπροσαρμογή του τέλους προμηθευτή (ΕΠΧΕΦΕΛ) που θεσπίστηκε για τον μηδενισμό του ελλείμματος των ΑΠΕ.

Σχετικά με τα ΝΟΜΕ, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι με την έγκριση της απόσχισης από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ και την προκήρυξη του διαγωνισμού της αποεπένδυσης (πώληση λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας) μειώνονται κατά 50% οι πρόσθετες προς δημοπράτηση ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, οι παραπάνω δηλαδή ποσότητες που προέβλεπε το προηγούμενο μνημόνιο ως πέναλτι για τις αποκλίσεις σε σχέση με τους ενδιάμεσους στόχους μείωσης των μεριδίων της ΔΕΗ. Με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων αγοραπωλησίας των μονάδων καταργείται ο μηχανισμός αναπροσαρμογής των προς δημοπράτηση ποσοτήτων, ενώ οι προς δημοπράτηση ποσότητες για το 2019 μειώνονται από 22% σε 13% επί του συνολικού όγκου του διασυνδεδεμένου συστήματος του προηγούμενου έτους. Τέλος, ρυθμίζεται ότι με τη λειτουργία του target model (ευρωπαϊκό μοντέλο-στόχος), οι δημοπρασίες θα ενσωματωθούν στο νέο μοντέλο της αγοράς.

Η χρέωση προμηθευτή

Σε ό,τι αφορά τη χρέωση προμηθευτή θεσπίζεται μείωση 50% και 70% για τα έτη 2019 και 2010 αντίστοιχα, σε συνέχεια της μείωσης 35% που ισχύει ήδη από 1ης Απριλίου 2018. Συγχρόνως προβλέπεται μηχανισμός επιστροφής επιπλέον πλεονασμάτων που τυχόν θα εμφανίσει ο λογαριασμός ΑΠΕ κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020, μετά τον σχηματισμό ενός αποθεματικού ασφαλείας ποσού 70.000.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι αν από την εκκαθάριση του μήνα Δεκεμβρίου κάθε έτους προκύψει πλεόνασμα μεγαλύτερο των 70 εκατ. ευρώ, το ισόποσό του θα αποδοθεί από τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στους εκπροσώπους φορτίου ως εκροή του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ.

Με τη ρύθμιση ορίζεται επίσης ρητά ότι οι αποφάσεις της ΡΑΕ αναφορικά με την αναπροσπαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ (πρώην τέλος ΑΠΕ) για τα έτη 2018, 2019 και 2020 θα λαμβάνουν υπόψη την απόδοση των πλεονασμάτων πέραν του αποθεματικού ασφαλείας του ποσού των 70 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το έλλειμμα που θα προκύπτει στον λογαριασμό ΑΠΕ θα καλύπτεται μέσω της αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ, δηλαδή από τους καταναλωτές ρεύματος. Προβλέπεται, τέλος ότι για το 2019 και το 2020 τα έσοδα από δημοπρασίες ρύπων που κατευθύνονται στον λογαριασμό ΑΠΕ αυξάνονται σε τουλάχιστον 65% από 60% σήμερα.