ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεγράφη η συμφωνία για εξαγορά της «Νηρεύς» και της «Σελόντα»

ixthiokalliergies--2

Μέχρι το τέλος του 2018 πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί η πολυαναμενόμενη εξαγορά των εταιρειών ιχθυοκαλλιεργειών «Νηρεύς» και «Σελόντα» από τον όμιλο «Ανδρομέδα», το fund Amerra και την επενδυτική εταιρεία Mubadala. Χθες, οι αγοραστές και οι τράπεζες, ύστερα από αρκετές καθυστερήσεις, υπέγραψαν τη συμφωνία εξαγοράς, η οποία τώρα θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα, η συμφωνία αφορά την πώληση του 74,34% της «Νηρεύς» και του 79,62% της «Σελόντα», ποσοστά που κατείχαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι οποίες είχαν αναλάβει τον έλεγχο των παραπάνω εταιρειών στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της αναδιάρθρωσης των χρεών τους.

Οπως έγινε γνωστό από τις ανακοινώσεις των εισηγμένων «Σελόντα» και «Νηρεύς» στο χρηματιστήριο, ο νέος ιδιοκτήτης την πρώτη ημέρα που θα αποκτήσει τον έλεγχό τους θα δώσει συνολικά 40 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή μέρους των δανείων τους (από 20 εκατ. ευρώ για κάθε μία). Συνολικά, τα δανειακά βάρη που αναλαμβάνει η Amerra και τα οποία θα αποπληρώσει σε βάθος χρόνου είναι 176 εκατ. ευρώ για τη «Νηρεύς» και 171 εκατ. ευρώ για τη «Σελόντα», με τη συμφωνία να μην προβλέπει «κούρεμα». Ο επενδυτής θα ενισχύσει κεφαλαιακά τις δύο εταιρείες, χωρίς να έχει ανακοινωθεί το εν λόγω ποσό, ενώ η αποτίμηση των μετοχών (που στις ανακοινώσεις εμφανίζεται ως συνολικό τίμημα αγοραπωλησίας) ήταν για τη μεν «Νηρεύς» 10 εκατ. ευρώ, για τη δε «Σελόντα» το συμβολικό ποσό του… ενός ευρώ. Το νέο σχήμα που θα λειτουργεί ενιαία μαζί και με την «Ανδρομέδα», την οποία το fund Amerra εξαγόρασε το 2016, θα έχει ενιαία επωνυμία και διοίκηση.

Ο φάκελος της συγκέντρωσης έχει αποσταλεί ήδη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου η αρχή να την εγκρίνει. Από τη συγκέντρωση δεν εκτιμάται ότι δημιουργείται τεχνητά δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά, καθώς ο κύκλος εργασιών γίνεται σε ποσοστό άνω του 80% εκτός Ελλάδος. Ο μοναδικός αστερίσκος που πιθανώς θα υπάρχει αναμένεται να αφορά την υποχρεωτική παραχώρηση παραγωγικών μονάδων σε τρίτες εταιρείες, με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι ήδη υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι.

Η Amerra είναι ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση άνω των 2 δισ. δολαρίων και έχει επενδύσει πάνω από 3,5 δισ. δολάρια από την ίδρυσή της το 2009. Η Mubadala έχει ως μέτοχο την κυβέρνηση του Αμπου Ντάμπι και χαρτοφυλάκιο 127 δισ. δολάρια. Οσο για την «Ανδρομέδα» διαθέτει σήμερα έξι παραγωγικά κέντρα σε Ελλάδα και Ισπανία και απασχολεί 640 άτομα.