ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιλέχθηκαν είκοσι επενδυτικά σχήματα για το «Ερρίκος Ντυνάν»

epilechthikan-eikosi-ependytika-schimata-gia-to-errikos-ntynan-2257491

Είκοσι επενδυτικά σχήματα έχουν προεπιλεγεί και θα κληθούν να υποβάλουν μη δεσμευτικές προσφορές για την εξαγορά του «Ημιθέα», της θυγατρικής δηλαδή που έχει το νοσηλευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν». Τη διαδικασία έχει ανοίξει η Τράπεζα Πειραιώς με σύμβουλο πώλησης την PWC και σύμφωνα με πληροφορίες τα data rooms αναμένεται να ανοίξουν για τους υποψήφιους επενδυτές στα τέλη του μήνα, με στόχο οι προσφορές να κατατεθούν περί τα τέλη Ιουλίου.

Η προεπιλογή των είκοσι επενδυτικών σχημάτων έγινε από μια μακρά λίστα περίπου εξήντα υποψηφίων που είχαν προσκληθεί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή συμμετοχή των εν δυνάμει ενδιαφερομένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον μακρύ κατάλογο των υποψηφίων ενδιαφερομένων περιλαμβάνονται ξένα κυρίως επενδυτικά σχήματα, αλλά και εγχώριοι παίκτες που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση του κλάδου των νοσοκομείων, που συντελείται με ταχύτατους ρυθμούς το τελευταίο διάστημα. Τη διαδικασία συγκέντρωσης έχει επισπεύσει η αποδοχή από τη MIG της πρότασης που υπέβαλε το CVC Capital Partners μέσω της Hellenic Healthcare για το «Υγεία», ενώ έχει προηγηθεί η εξαγορά του Metropolitan και του ΙΑΣΩ General. Το «Ερρίκος Ντυνάν» αποτελεί μία από τις τελευταίες νοσοκομειακές μονάδες που βγαίνουν προς πώληση και το αυξημένο ενδιαφέρον συνδέεται με τη σημαντική υποδομή που διαθέτει, αλλά και την τοποθεσία του στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του «Ερρίκος Ντυνάν», το 2017 ήταν το τρίτο έτος αναδιοργάνωσής του και με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, η στρατηγική που υιοθετήθηκε απέφερε καρπούς με τη βελτίωση των λειτουργικών δεικτών (αριθμός εσωτερικών ασθενών, αριθμός εξωτερικών ασθενών, αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων) και των οικονομικών δεικτών που είναι βελτιωμένοι σταθερά. Με βάση τα αποτελέσματα του 2017, ο κύκλος εργασιών (προ rebate & clawback) από την κύρια δραστηριότητα του «Ντυνάν» ανήλθε στα 43,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16% έναντι του 2016, ενώ το έξοδο από το rebate & clawback υπολογίστηκε στα 7,5 εκατ. ευρώ. Οπως σημειώνεται, αν και η αύξηση του κύκλου εργασιών ήταν σημαντική, το 2017 κατεγράφη αρνητικό EBITDA 6,9 εκατ. ευρώ (βελτιωμένο κατά 28% σε σύγκριση με το 2016), με συνέπεια οι ζημίες μετά από φόρους να περιοριστούν κατά 20% και να διαμορφωθούν στα 13,5 εκατ. ευρώ. Η σταθερή βελτίωση των μεγεθών καθώς και οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική κερδοφορία, βάσει του αναθεωρημένου επιχειρησιακού σχεδίου, επέτρεψαν την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ύψους 5,1 εκατ. ευρώ, επηρεάζοντας θετικά τα αποτελέσματα της χρήσης.

Στο τέλος του 2017 η χρηματοδότηση της εταιρείας από την Τράπεζα Πειραιώς διαμορφώθηκε στα 101,7 εκατ. ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο του 2017 μετατράπηκε μέρος του βραχυπρόθεσμου δανείου σε μακροπρόθεσμο. Συγκεκριμένα, εκδόθηκε ομολογιακό δάνειο συνολικής ονομαστικής αξίας 78 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας, με δανειστές την Τράπεζα Πειραιώς και την Πειραιώς Leasing.