ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι… βροχές έφεραν λειτουργικά κέρδη στη ΔΕΗ το πρώτο τρίμηνο

oi-amp-8230-vroches-eferan-leitoyrgika-kerdi-sti-dei-to-proto-trimino-2258504

Μείωση του κύκλου εργασιών λόγω απώλειας μεριδίου αγοράς και χαμηλότερης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και περιορισμό των ζημιών της κατέγραψε η ΔΕΗ το πρώτο τρίμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, οι ζημίες μετά από φόρους περιορίστηκαν στα 17,6 εκατ. ευρώ έναντι 127,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017, ενώ οι ζημίες πριν από φόρους περιορίστηκαν στα 28,5 εκατ. ευρώ έναντι 257,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Η υποχώρηση των ζημιών είναι αποτέλεσμα της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στα 147,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 69,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας συνέβαλε μεταξύ άλλων η μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής λόγω αυξημένης χρήσης των υδροηλεκτρικών, που εξασφαλίζουν φθηνότερη παραγωγή ρεύματος σε σχέση με τους λιγνίτες και το φυσικό αέριο. Συγκεκριμένα, η υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν αυξημένη κατά 54,5%, η λιγνιτική παραγωγή ήταν μειωμένη κατά 18,5%, ενώ η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ ήταν μειωμένη κατά 43,5%.

Στο θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα συνέβαλε επίσης και το γεγονός ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους η εταιρεία δεν πραγματοποίησε προβλέψεις για τις επισφαλείς απαιτήσεις από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αντίθεση με το πρώτο τρίμηνο του 2017, που είχε πραγματοποιήσει προβλέψεις ύψους 103 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Εμμ. Παναγιωτάκη, ο μηδενισμός των προβλέψεων είναι «αποτέλεσμα των εντεινόμενων δράσεων για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας». Με βάση τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΔΕΗ ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης μειώθηκε κατά 6,5% και διαμορφώθηκε στα 1.126 εκατ. ευρώ έναντι 1.204 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η μείωση του κύκλου εργασιών είναι αποτέλεσμα της απώλειας μεριδίου αγοράς, που σε ό,τι αφορά το διασυνδεδεμένο δίκτυο υποχώρησε στο τέλος Μαρτίου στο 82,8% από 87,7% τον Μάρτιο του 2017, καθώς και της υποχώρησης της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια λόγω των ηπιότερων καιρικών συνθηκών. Εντούτοις και παρά τη βελτίωση του μείγματος ηλεκτροπαραγωγής η άνοδος στις τιμές των δικαιωμάτων CO2 επιβάρυνε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ, το κόστος της λιγνιτικής παραγωγής και τις δαπάνες της επιχείρησης που ήταν αυξημένες κατά 22,9%. Συνολικά οι λειτουργικές δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες πριν από φόρους, αποσβέσεις και τα χρηματοοικονομικά έξοδα, υποχώρησαν κατά 23,1% στα 979,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.274 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο και συνέβαλαν στο θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA).

Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε 183,7 εκατ. ευρώ έναντι 86,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, κυρίως λόγω των αυξημένων επενδύσεων για την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα V». Το καθαρό χρέος της επιχείρησης χωρίς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαμορφώθηκε στο τέλος του πρώτου τριμήνου στα 3.716,7 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 447,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2017 και κατά 240,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα τέλη του 2017. Τον Φεβρουάριο του 2018 η ΔΕΗ προέβη σε μερική εξαγορά ομολογιών λήξεως 2019 ύψους 150 εκατ. ευρώ, ενώ όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία έχει αναθέσει σε συμβούλους να διερευνήσουν την προοπτική έκδοσης ομολογιών ύψους 300 έως 400 εκατ. ευρώ και τη διάρκεια στα 5 έτη, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.