ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ακύρωση των προστίμων της Επ. Ανταγωνισμού στο «καρτέλ καλλυντικών»

Ακύρωση των προστίμων της Επ. Ανταγωνισμού στο «καρτέλ καλλυντικών»

Ακύρωση όλων των προστίμων που είχαν επιβληθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στις εμπλεκόμενες στο λεγόμενο «καρτέλ καλλυντικών» εταιρείες, συνολικού ύψους 18,84 εκατ. ευρώ, αποφάσισε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Η απόφαση αυτή είναι εντυπωσιακή, λόγω της ακύρωσης, όχι όμως και αιφνιδιαστική, καθώς είχαν προηγηθεί οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου για αναστολή πληρωμής του 100% των επιβληθέντων προστίμων, παρά το γεγονός, μάλιστα, ότι ο νόμος προβλέπει αναστολή πληρωμής μέχρι του 80% του προστίμου.

Τον Οκτώβριο του 2017 η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε τα ακόλουθα πρόστιμα: 5,38 εκατ. ευρώ στην Estee Lauder Hellas, 1,94 εκατ. ευρώ στη «Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ», 2,62 εκατ. ευρώ στην L’ Oreal Produits De Luxe Hellas ΑΕ, 1,79 εκατ. ευρώ στην Parfums Christian Dior Hellas ΑΕΒΕ, 4,09 εκατ. ευρώ στη Notos Com Συμμετοχές και 2,9 εκατ. ευρώ στη Γερολυμάτος Cosmetics A.E. Οι εν λόγω εταιρείες κρίθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι συμμετείχαν σε απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη (καρτέλ) για τον καθορισμό εκπτώσεων, με αποτέλεσμα τον έμμεσο καθορισμού εύρους τιμών λιανικής. Οι παραβάσεις αυτές, ωστόσο, αφορούσαν αρκετά παλαιότερα έτη και συγκεκριμένα το έτη 2004, 2005 και το 2006.

Ακριβώς το στοιχείο αυτό θεωρείται, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, ότι ήταν καθοριστικό για την ετυμηγορία του Διοικητικού Εφετείου που στην ουσία ακύρωσε τα πρόστιμα καθώς έχει παρέλθει η πενταετής περίοδος από τη διάπραξη της παράβασης, μετά την οποία επέρχεται παραγραφή. Αν και ο βασικός νόμος για τον ανταγωνισμό 3959/2011 προβλέπει ότι η πενταετία της παραγραφής δεν καταλαμβάνει εκκρεμείς τότε υποθέσεις, η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας που υπάρχει από το 2017 σχετικά με την παραγραφή φορολογικών υποθέσεων πέραν της πενταετίας έχει αρχίσει και λαμβάνεται υπόψη και στις υποθέσεις για παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού. Πάντως, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναμένεται να ασκήσει έφεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας επί των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου. Θετική εξέλιξη, τέλος, στο πλαίσιο της προσπάθειας αναδιάρθρωσης του δανεισμού της που επιχειρείται, θεωρείται η ακύρωση του προστίμου που είχε επιβληθεί στη Notos Com Συμμετοχές.