ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καλύπτει ζημίες με αύξηση κεφαλαίου η J&P – Αβαξ

kalyptei-zimies-me-ayxisi-kefalaioy-i-j-amp-038-p-amp-8211-avax-2259439

Στην κάλυψη ζημιών ύψους άνω των 20 εκατ. ευρώ, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αναμένεται να προβούν οι μέτοχοι της J&P Αβαξ. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, θα προχωρήσει σε μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,58 ευρώ σε 0,30 ευρώ, κεφαλαιοποιώντας με τον τρόπο αυτό ζημίες 21,74 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους, με τιμή 0,45/μετοχή και την έκδοση 44.444.444 νέων κοινών μετοχών. Για το ζήτημα, θα ληφθεί απόφαση σε νέα γενική συνέλευση της 26ης Ιουλίου.

Σημειωτέον ότι ο όμιλος δεν κατόρθωσε ούτε πέρυσι να αποφύγει τις ζημίες, έστω κι αν τελικά αυτές ήταν κατά πολύ χαμηλότερες του 2016, καθώς δεν ξεπέρασαν τα 10,6 εκατ., από 43,2 εκατ. ευρώ το 2016. Κύριος λόγος για την εξέλιξη αυτή ήταν το ότι το 2017 διαγράφηκαν μόλις 4,6 εκατ. επισφαλών απαιτήσεων και άλλων προβλέψεων, έναντι 30,5 εκατ. το 2016, ενώ παράλληλα απομειώθηκαν μόλις 100.000 ευρώ από τις συμμετοχές του ομίλου, έναντι απομειώσεων 28,8 εκατ. ευρώ το 2016. Επομένως, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κρίθηκε απαραίτητη κίνηση.

Οπως, άλλωστε, ανέφερε στην προχθεσινή γενική συνέλευση της εταιρείας, ο αναπληρωτής πρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος του ομίλου, Κωνσταντίνος Κουβαράς, «το 2017 συνεχίστηκε η ανάκαμψη του κύκλου εργασιών στον κλάδο των κατασκευών, όμως η κερδοφορία των περισσότερων εταιρειών δεν έδειξε ανάλογη βελτίωση: τα περιθώρια κέρδους παρέμειναν συμπιεσμένα, ενώ προέκυψαν νέες έκτακτες μη οργανικές χρεώσεις. Με δεδομένο ότι στα δημόσια έργα που δημοπρατούνται στην εγχώρια αγορά ο ανταγωνισμός οδηγεί σε προσφορές με ιδιαίτερα υψηλές εκπτώσεις, η εξέλιξη της αγοράς των κατασκευαστικών εταιρειών το 2018, μάλλον θα καθοριστεί από τη δυνατότητά τους να αναλάβουν και να εκτελέσουν έργα με προϋποθέσεις κερδοφορίας στο εξωτερικό».

Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική του ομίλου της J&P Αβαξ θα αφορά τη στροφή σε ενεργειακά έργα στις αγορές της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου, όπως επίσης θα δοθεί και μεγαλύτερη έμφαση σε δραστηριότητες, όπως οι ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, οι παραχωρήσεις και η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).