ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Επτασφράγιστο μυστικό» το 5ετές επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ

deh2--2

Eνα γενικό περίγραμμα των στρατηγικών δράσεων του επενδυτικού σχεδίου για την περίοδο 2018-2022, που καταρτίστηκε με τη συνδρομή της McKinsey, παρουσίασε χθες στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ η διοίκηση της εταιρείας, αποκρύπτοντας με έντεχνο τρόπο στοιχεία που μπορούν να προκαλέσουν πολιτικούς τριγμούς αλλά και αναστάτωση στο εσωτερικό της επιχείρησης, όπως η αύξηση των τιμολογίων και η μείωση του προσωπικού μέσα από ένα γενναίο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Οι δράσεις αυτές είχαν παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο στο Δ.Σ. και τις περιλαμβάνει η μελέτη της McKinsey που αποκάλυψε η «Κ» σε σχετικό δημοσίευμα (13 Mαΐου 2018). Οι στρατηγικοί άξονες του νέου επενδυτικού σχεδίου της ΔΕΗ παρουσιάστηκαν από τη διοίκηση της εταιρείας και τους εκπροσώπους της McKinsey στο διοικητικό συμβούλιο με γενικές αναφορές, ενώ σε ερωτήσεις που διατυπώθηκαν, σχετικά με τη συγκεκριμενοποίηση των δράσεων που θα οδηγήσουν σε βελτίωση των EBIDTA και της σχέσης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια που είναι και η βασική επιδίωξη του επενδυτικού σχεδίου, η απάντηση ήταν ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει κάτι προς ενημέρωση και τα μέτρα θα γνωστοποιηθούν μόλις ολοκληρωθεί η εξειδίκευσή τους.

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο που παρέδωσε στη ΔΕΗ η McKinsey τον περασμένο Φεβρουάριο και αποκάλυψε η «Κ» τέσσερις μήνες αργότερα ξεκινούσε από την τραγική διαπίστωση ότι η ΔΕΗ είναι μη βιώσιμη επιχείρηση και για την αντιστροφή αυτής της κατάστασης πρότεινε βελτίωση λειτουργικών κερδών κατά 500 εκατ. ευρώ με την υλοποίηση έξι συγκεκριμένων δράσεων, μεταξύ των οποίων πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου 2.000 ατόμων και αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής προς τα πάνω, ξεκινώντας από τη σταδιακή μείωση των εκπτώσεων που παρέχει σήμερα η ΔΕΗ και την επιβολή αυξήσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών.

Η χθεσινή παρουσίαση των οκτώ σημαντικότερων στρατηγικών δράσεων του νέου επιχειρησιακού σχεδίου δεν περιλαμβάνει τα συγκεκριμένα μέτρα. Αναφέρεται ωστόσο στην εφαρμογή «συγκεκριμένων δράσεων σε λειτουργικό και ρυθμιστικό επίπεδο», μέσω των οποίων και σε συνδυασμό με την επιδίωξη των 8 στρατηγικών προτεραιοτήτων του bussines plan στις οποίες έγινε επίσης γενική αναφορά χθες, η ΔΕΗ στοχεύει σε λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 1-1,1 δισ. ευρώ και λόγο καθαρού χρέους προς EBITDA της τάξεως του 3 μέχρι το 2022. Οι στρατηγικές προτεραιότητες της πενταετίας 2018-2023 υποστηρίζονται από ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους περίπου 3,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 50% κατανέμεται στα δίκτυα και στις ΑΠΕ (31% στα δίκτυα και 22% στις ΑΠΕ), 23% στη νέα λιγνιτική μονάδα της Μεγαλόπολης και 9% για επενδύσεις διατήρησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των συμβατικών μονάδων παραγωγής.

Βασικός πυλώνας του νέου επενδυτικού σχεδίου της ΔΕΗ είναι ο τομέας των ΑΠΕ όπου στοχεύει σε αύξηση της συμμετοχής τους κατά 600 MW έως το 2022, κυρίως σε αιολικά και φωτοβολταϊκά. Στόχος είναι η αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στη συνολική ισχύ της ΔΕΗ στο 20%-25% έως το 2030-2035. Στις προτεραιότητες είναι και η βελτιστοποίηση των λειτουργικών επιδόσεων στα πάγια διανομής, η έναρξη προγράμματος λειτουργικής βελτιστοποίησης και αποδοτικότητας στα ορυχεία και στους θερμικούς σταθμούς παραγωγής, αλλά και ο επαναπροσδιορισμός του μοντέλου λειτουργίας των υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την εκμετάλλευση συνεργειών σε επίπεδο εταιρείας και ομίλου. Σε ό,τι αφορά τις θερμικές μονάδες, πέραν της αποεπένδυσης ισχύος 930 MW που βρίσκεται σε εξέλιξη, προβλέπεται απόσυρση 1.212 MW μέχρι το 2021 και συνετή διαχείριση των σταθμών στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, με τη διερεύνηση πιθανών ευκαιριών για μετατροπή των υφιστάμενων μονάδων σε μικρής κλίμακας μονάδες με καύσιμο LNG.

Βασική προτεραιότητα είναι και η εντατικοποίηση των προσπαθειών για εισπράξεις και διακανονισμούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συσσωρευμένες οφειλές και να αποτραπεί η δημιουργία νέων. Σε σχέση με τη δράση της στη λιανική αγορά, ο νέος σχεδιασμός προβλέπει επανατοποθέτηση της στρατηγικής της αναφορικά με την προσέγγιση πελατών της, εστιάζοντας στη διατήρηση των υψηλής προτεραιότητας τμημάτων πελατών, στην αναθεώρηση του branding της, στην τιμολόγηση και την επέκταση των βασικών δραστηριοτήτων της εταιρείας προσφέροντας μια ευρύτερη γκάμα ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων. Ο νέος σχεδιασμός συμπληρώνεται από τη διεθνή επέκταση με στοχευμένη ανάπτυξη έργων, αλλά και επέκταση σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα.