ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΤΕΧ Ανεμος στο επίκεντρο του πολέμου στην «Ελλάκτωρ»

Η ΕΛΤΕΧ Ανεμος στο επίκεντρο του πολέμου στην «Ελλάκτωρ»

Κορυφώνεται η διαμάχη των κυρίων μετόχων της «Ελλάκτωρ», καθώς απομένουν πλέον δέκα ημέρες μέχρι την κρίσιμη γενική συνέλευση της 25ης Ιουνίου, η οποία θα κρίνει ποια πλευρά θα επικρατήσει και εν πολλοίς και τις επόμενες εξελίξεις στον κατασκευαστικό κλάδο, με δεδομένη την απόκλιση των δύο πλευρών σε καθοριστικά ζητήματα στρατηγικής στόχευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η περίπτωση της θυγατρικής ΕΛΤΕΧ Ανεμος, την πώληση της οποίας κρίνει επιβεβλημένη η πλευρά των κ. Λεωνίδα Μπόμπολα και Δημήτρη Κούτρα.

Σε χθεσινή ανακοίνωσή τους, σχολιάζοντας την ανανεωμένη πρόταση της Change4Ellaktor των αδελφών Καλλιτσάντση, επισημαίνουν ότι μέρος των εσόδων από την πώληση της «Ανεμος» θα κατευθυνθεί στην κάλυψη υποχρεώσεων για τα έργα στη Μέση Ανατολή, που ήταν υπό την ευθύνη του κ. Δημήτρη Καλλιτσάντση. «Σήμερα, από τα δάνεια του τομέα κατασκευής του ομίλου, συνολικού ύψους 182 εκατ. ευρώ, τα 144 εκατ. ευρώ αφορούν ζημίες έργων στη Μέση Ανατολή, τα οποία και δεν επαρκούν. Χρειάζονται επιπλέον 40 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των υποχρεώσεων έργων της Μ. Ανατολής. Αρα, σε περίπτωση πώλησης με ικανοποιητικό τίμημα της ΕΛΤΕΧ Ανεμος, δεν θα χρειαστεί να λάβει νέο δάνειο η “Ελλάκτωρ”». Συμπληρώνουν δε ότι χωρίς τις ζημίες αυτές ο δανεισμός θα ήταν στα 38 εκατ. ευρώ και τα διαθέσιμα θα ήταν ικανά να χρησιμοποιηθούν για την απόδοση μερισμάτων. Επίσης, η πώληση της θυγατρικής, που δεν εντάσσεται στη βασική δραστηριότητα του ομίλου, αφενός μεν θα μειώσει το σύνολο του δανεισμού (το 50% των εσόδων θα κατευθυνθεί για την εξόφληση δανείων), αφετέρου δε ο όμιλος θα απελευθερωθεί από τον καθαρό δανεισμό της ΕΛΤΕΧ Ανεμος, που ανέρχεται σε 172 εκατ. ευρώ.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, οι αδελφοί Καλλιτσάντση σημειώνουν ότι «οι ανάγκες ρευστότητας της “Ελλάκτωρ” υπήρχαν και πριν από δύο χρόνια, όταν ο κ. Μπόμπολας επέμενε πως η “Ανεμος” είχε φθάσει σε σημείο ωρίμανσης και πρέπει να πωληθεί προς 95 εκατ. ευρώ. Σήμερα, ο τομέας της κατασκευής εξακολουθεί να έχει ανάγκες ρευστότητας, αφού τίποτα δεν άλλαξε και η “Ανεμος” έχει προσελκύσει προσφορές εξαγοράς άνω των 200 εκατ. ευρώ, ακριβώς γιατί συνεχίζει να αναπτύσσεται». Υπενθυμίζεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας που προβλέπει εγκατεστημένη ισχύ 457 MW (σχεδόν διπλάσια από αυτή του 2017) το 2020, η Euroxx προέβλεψε πρόσφατα ότι η εταιρεία θα εμφανίσει το 2020 καθαρές πωλήσεις 107 εκατ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη (EBTIDA) 78 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 32 εκατ. ευρώ (μέση ετήσια άνοδος 39% το διάστημα 2017-2020).

Εν τω μεταξύ, οι κ. Μπόμπολας και Κούτρας αμφισβητούν και τον στόχο της πρότασης Change4Ellaktor για μεσοπρόθεσμη αύξηση του λειτουργικού περιθωρίου του κλάδου των κατασκευών από 1,8% σε 3,5%. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, ήδη το πραγματικό λειτουργικό περιθώριο της χρήσης 2017 είναι 3,7%, αν δεν υπολογιστεί η απομείωση της αξίας συμμετοχών σε εταιρείες μεταλλείων, κάτι άλλωστε που εμφανίζεται στις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου «Ακτωρ» (δηλαδή της θυγατρικής στις κατασκευές). Επίσης, σημειώνουν ότι από το 2018, βάσει των νέων λογιστικών προτύπων, η συγκεκριμένη αξία συμμετοχής σε εταιρείες μεταλλείων θα αποτιμάται στην εύλογη αξία και δεν θα επηρεάζει τα λειτουργικά αποτελέσματα της κατασκευής.