ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ε.Ε.: συμβάσεις 25 εκατ. για ΟΤΕ-Unisystems

ote1

Δύο συμβάσεις-πλαίσιο, ύψους 25 εκατ. ευρώ, ανέλαβε ο ΟΤΕ, σε συνεργασία με τη Unisystems, στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Παράλληλα, ο ΟΤΕ προχώρησε στη σύσταση νέας εταιρείας που θα διενεργεί ηλεκτρονικές πληρωμές. Πρόκειται για την Cosmote Payments, η οποία συστάθηκε πρόσφατα με στόχο την αδειοδότησή της από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη διενέργεια υπηρεσιών –ηλεκτρονικών και μη ηλεκτρονικών– πληρωμών.

Αναφορικά με τις συμβάσεις-πλαίσιο, η ένωση εταιρειών UniSystems-ΟΤΕ ανέλαβε μέσω διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, ως πρώτος στην κατάταξη ανάδοχος, τις συμβάσεις-πλαίσιο για τη διαχείριση, υποστήριξη και αναβάθμιση των επιχειρησιακών εφαρμογών και τεχνολογικών υποδομών (Lot 1), καθώς επίσης και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών (Lot 2) στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ε.Ε. (ACER).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο συμβάσεων ανέρχεται στα 25 εκατ. ευρώ για μέγιστη διάρκεια οκτώ ετών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του πρώτου έργου (Lot 1), στην ένωση εταιρειών UniSystems-ΟΤΕ ανατέθηκε η διαχείριση, τεχνική υποστήριξη, επέκταση-αναβάθμιση τόσο του πληροφοριακού συστήματος ACER REMIT Information System (ARIS) όσο και της πληροφοριακής υποδομής που το φιλοξενεί. Η πλατφόρμα ARIS λειτουργεί ως εργαλείο για τη συλλογή, επεξεργασία και παρακολούθηση στοιχείων που αφορούν τις αγορές ενέργειας των χωρών της Ε.Ε. Στο δεύτερο έργο, οι δύο εταιρείες ανέλαβαν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν την εφαρμογή και λειτουργία των πλαισίων ασφάλειας πληροφοριών και διαχείρισης ποιότητας της πλατφόρμας ARIS. «Είμαστε ικανοποιημένοι με την ανάληψη ενός σημαντικού έργου για τον καθιερωμένο ευρωπαϊκό οργανισμό ACER», σχολίασε ο επικεφαλής εμπορικός διευθυντής του επιχειρηματικού τομέα του ομίλου ΟΤΕ, Γρηγόρης Χριστόπουλος. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο όμιλος ΟΤΕ, «μέσα από την έντονη δραστηριοποίησή του στον τομέα του IT Integration, έχει αποδείξει πως διαθέτει το μέγεθος, την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία να υλοποιεί σύνθετα έργα».

Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) της Ε.Ε. εργάζεται για μια ανταγωνιστική, βιώσιμη, ασφαλή και διαφανή εσωτερική αγορά ενέργειας προς όφελος όλων των καταναλωτών στην Ε.Ε.