ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξώδικο στο ΤΑΙΠΕΔ κατά της ιδιωτικοποίησης ΕΛΠΕ απέστειλαν οι εργαζόμενοι

Εξώδικο στο ΤΑΙΠΕΔ κατά της ιδιωτικοποίησης ΕΛΠΕ  απέστειλαν οι εργαζόμενοι

Εξώδικο προς το ΤΑΙΠΕΔ κατά της ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ απέστειλε το σωματείο των εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια, καλώντας το Ταμείο να απόσχει από κάθε ενέργεια ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία να σημειωθεί ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Η διαδικασία των Virtual Data Room έχει ανοίξει για δύο ενδιαφερόμενους, την ελβετική Glencore και την ολλανδική Vitol, ενώ η υποβολή δεσμευτικών προσφορών αναμένεται τον Σεπτέμβριο.

Το σωματείο των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ χαρακτηρίζει στο εξώδικο που απέστειλε προς το ΤΑΙΠΕΔ ως προβληματική τη διαδικασία, προτάσσοντας τη στρατηγική σημασία των ΕΛΠΕ και το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, στην προωθούμενη διαγωνιστική διαδικασία δεν υπάρχει πρόβλεψη διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.

Το σωματείο υποστηρίζει ότι η προωθούμενη εκποίηση του 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης δεν δικαιολογείται βάσει του ευρύτερου δημοσίου ενδιαφέροντος, που άπτεται ζητημάτων στρατηγικής σημασίας, όπως η εθνική άμυνα και η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Στο εξώδικο υποστηρίζουν ότι η πώληση δεν δικαιολογείται ούτε για δημοσιονομικούς ούτε για ταμειακούς λόγους, με δεδομένο, όπως σημειώνουν, ότι τα ΕΛΠΕ αποφέρουν υψηλότατα κέρδη. Ενδεικτικά το 2017 τα κέρδη (EBITDA)ανήλθαν σε 834 εκατ. ευρώ.

Και το σωματείο καταλήγει ότι θα προβεί σε κάθε απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου και Αρχής, έναντι παντός υπευθύνου νομικού και φυσικού προσώπου σε περίπτωση συνέχισης της προωθούμενης παράνομης, όπως υποστηρίζει, διαγωνιστικής διαδικασίας και εξ αυτής πρόκλησης παράνομης ζημίας στα ΕΛΠΕ, στους μετόχους και στους εργαζομένους τους.

Από την πλευρά, πάντως, των μετόχων, δηλαδή του Δημοσίου και του ομίλου Λάτση, ο προβληματισμός έχει να κάνει κυρίως με το ότι η εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για την πώληση του 50,1% αποτελεί αποκλειστικά αντικείμενο διεκδίκησης μόνο δύο εταιρειών και μάλιστα traders, εξετάζοντας σύμφωνα με πληροφορίες και εναλλακτικά σενάρια.