ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πολύ φτωχά τα αποτελέσματα του Εξωδικαστικού τον πρώτο χρόνο

Πολύ φτωχά τα αποτελέσματα του Εξωδικαστικού τον πρώτο χρόνο

Η αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού ως εργαλείου για την εξυγίανση υπερχρεωμένων επιχειρήσεων θα δοκιμαστεί εκ νέου από τον προσεχή Σεπτέμβριο, οπότε και αναμένεται να διαπιστωθεί το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων να ρυθμίσουν τα χρέη τους μετά και τις βελτιωτικές αλλαγές που θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα. Η βασικότερη από αυτές είναι η ένταξη στην εξωδικαστική ρύθμιση και των χρεών που δημιουργήθηκαν εντός του 2017. Η δυνατότητα αυτή θεωρείται καθοριστική για τη διεύρυνση της δεξαμενής των επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν χρήση του εργαλείου του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς θα επιτρέψει και τον επανυπολογισμό των συνολικών οφειλών μιας επιχείρησης σε ρεαλιστική βάση. Εξίσου σημαντική είναι και η αυτοματοποίηση μιας σειράς λειτουργιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, που διευκολύνει το έργο της συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή της αίτησης, ενώ «χαλαρώνει» και τους χρόνους για την υποβολή των δικαιολογητικών που δεν θεωρούνται καθοριστικά για την επιτάχυνση της διαδικασίας. Ο θεσμός της εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών που έχουν οι επιχειρήσεις προς τις τράπεζες, το Δημόσιο και άλλους προμηθευτές κλείνει φέτος ένα χρόνο από την ενεργοποίησή του, αλλά τα αποτελέσματα από το πρώτο έτος λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι μέχρι σήμερα πενιχρά. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι από το σύνολο των 34.000 επιχειρήσεων και των 15.000 ελεύθερων επαγγελματιών που βρίσκονται σε διάφορα βήματα της διαδικασίας, μόλις 1.350 επιχειρήσεις και 1.650 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν καταφέρει να συμπληρώσουν την αίτησή τους.

Πολύ λιγότεροι είναι εκείνοι που έχουν καταφέρει να πετύχουν τη ρύθμιση των οφειλών τους, ο αριθμός των οποίων περιορίζεται μόλις στις 70 επιχειρήσεις και στους 130 ελεύθερους επαγγελματίες, διαψεύδοντας τις αρχικές προσδοκίες για μαζική προσφυγή στη διαδικασία χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην αποπληρωμή των χρεών τους προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Η βασική αρχή που διέπει τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού και που συνοψίζεται στο «όλα τα χρέη και όλη η περιουσία στη διάθεση των πιστωτών», φαίνεται ότι είναι ο βασικός παράγοντας που αποτρέπει τις επιχειρήσεις στο να κάνουν χρήση αυτού του εργαλείου, που σε άλλες χώρες έχει λειτουργήσει. Το σύστημα με ευθύνη και των θεσμών, που συμμετείχαν στον σχεδιασμό του από την πρώτη στιγμή, αποδείχθηκε υπεργραφειοκρατικό και σε κάθε περίπτωση αναποτελεσματικό σε σχέση με τους πόρους που δαπανήθηκαν για τον σκοπό αυτό.

Το σύστημα θα δοκιμαστεί εκ νέου μετά τις πρόσφατες αλλαγές, με βάση τις οποίες δίνεται άλλωστε στους ήδη αιτούντες μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτό σημαίνει ότι τους παρέχεται η δυνατότητα να διορθώσουν και να συμπληρώσουν την αρχική αίτηση που έχουν υποβάλει για ένταξή τους στον μηχανισμό. Σε μια προσπάθεια βελτίωσης της αυστηρής διαδικασίας, καθορίζονται επίσης νέες προθεσμίες για την ολοκλήρωση ελέγχου πληρότητας της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων από τον συντονιστή, ενώ δίνεται η δυνατότητα διαγραφής και επανυποβολής της αίτησης. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τα εμπλεκόμενα μέρη (οφειλέτης, συμμετέχοντες πιστωτές, εμπειρογνώμονας) μπορούν να υποβάλουν αίτημα παράτασης της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμίας.