ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε εγχώριους προμηθευτές το 94% των δαπανών της Wind για το 2017

08wind-hellas10

Σε περισσότερο από μισό δισ. ευρώ ανήλθαν οι προμήθειες της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Wind στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς. Σύμφωνα με τον απολογισμό εταιρικής ευθύνης, οι δαπάνες της Wind στη διάρκεια του 2017 πλησίασαν τα 600 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 547 εκατ. ευρώ αφορούσαν Eλληνες προμηθευτές και επιχειρήσεις. «Οι δαπάνες στους τοπικούς προμηθευτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 94% των συνολικών δαπανών της Wind για το έτος 2017 και αντιστοιχούν σε 547 εκατ. ευρώ που μοιράστηκαν σε 2.300 ελληνικές επιχειρήσεις», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος της Wind είναι να αγοράζει κατά κύριο λόγο από ελληνικές επιχειρήσεις, στηρίζοντας έτσι συστηματικά την προσπάθεια εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την ύφεση και την υπανάπτυξη. Ειδικά για τις κατασκευαστικές/οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο της συνεχούς επέκτασης των δικτύων νέας γενιάς κινητής (4G, 4G+) και σταθερής τηλεφωνίας (οπτικές ίνες), η εταιρεία τηλεπικοινωνιών συνεργάζεται με εταιρείες της εκάστοτε περιοχής όταν αυτό είναι εφικτό, ενώ για τις αγορές σε προωθητικά υλικά και εκτυπωτικές εργασίες χρησιμοποιούνται κατά κανόνα ελληνικές επιχειρήσεις.

Το μικρό ποσοστό (6%) ετήσιων δαπανών που κατευθύνεται σε μη τοπικούς προμηθευτές αφορά αγορές τηλεπικοινωνιακών προϊόντων για τα οποία δεν υπάρχει τοπική εκπροσώπηση του προμηθευτή στην Ελλάδα. «Καθώς επιδιώκουμε να δίνουμε στον συνδρομητή Wind μια άριστη εμπειρία επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, η εφοδιαστική μας αλυσίδα επιβάλλεται να λειτουργεί με την ίδια προσήλωση στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Επιλέγουμε τους προμηθευτές μας πολύ αυστηρά, με διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες και τους αξιολογούμε με πιστοποιημένα κριτήρια, ενώ παρακολουθούμε στενά κρίσιμους δείκτες απόδοσης», σχολιάζει ο Γιάννης Γαβαλάς, διευθυντής προμηθειών της Wind. «Χαιρόμαστε», καταλήγει, «να δουλεύουμε με ελληνικές επιχειρήσεις, πιστεύουμε στις δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων και μας το επιβεβαιώνουν με τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που μας παρέχουν».

Η Wind, σύμφωνα με τον απολογισμό εταιρικής ευθύνης, αξιολογεί τους προμηθευτές σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης ISO 9001 και ISO 14001 και διενεργεί επιθεωρήσεις όταν κρίνεται σκόπιμο. Κατά το 2017, βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών, αξιολογηθήκαν οι 48 σημαντικότεροι προμηθευτές της εταιρείας. Οι 43 από αυτούς κρίθηκαν ότι ικανοποιούν πλήρως τα εταιρικά κριτήρια επίδοσης, ενώ για 5 περιπτώσεις κρίθηκε ότι απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση.