ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση 30,4% στα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ το α΄ εξάμηνο

ote1

Θετικά αποτελέσματα παρουσίασε ο ΟΤΕ για το α΄ εξάμηνο του 2018. Τα έσοδα αυξήθηκαν οριακά, ενώ σημαντική ήταν η αύξηση των καθαρών κερδών. Επίσης, όπως αναφέρει οργανισμός, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να διαμορφωθούν σε 260 εκατ. ευρώ, έτσι ώστε να αποτελέσουν το μέρισμα της επόμενης χρήσης. Αν συμβεί αυτό, τότε ο ΟΤΕ θα διανείμει μέρισμα άνω των 0,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2018, έναντι 0,35 ευρώ που ήταν στη χρήση του 2017. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΤΕ, «οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 260 εκατ. ευρώ και θα καταβληθούν στο σύνολό τους στους μετόχους, σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών των μετόχων που ανακοινώθηκε πρόσφατα». Επίσης, σύμφωνα με τον ΟΤΕ, οι προσαρμοσμένες ταμειακές ροές, για το σύνολο του 2018, θα ανέλθουν σε 350 εκατ. ευρώ και οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε 700 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα εξαμήνου, ο ΟΤΕ πέτυχε άλλη μία περίοδο θετικών αποτελεσμάτων. Τα έσοδα αυξήθηκαν οριακά (+0,7%) στα 1,87 δισ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) υποχώρησαν (-2,1%) στα 594,7 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σημείωσαν θεαματική άνοδο (+30,4%) στα 88 εκατ. ευρώ. Η κάμψη των λειτουργικών κερδών αποδίδεται εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που υλοποίησε το α΄ εξάμηνο του έτους (33,1 εκατ. ευρώ) και το οποίο βάρυνε κατά κύριο λόγο (26,4 εκατ. ευρώ) αυτό το εξάμηνο του έτους. Από την άλλη πλευρά, η αύξηση των καθαρών κερδών στους μετόχους της επιχείρησης προήλθε αφενός μεν από το κόστος της εθελουσίας εξόδου, που επηρέασε αρνητικά, αφετέρου δε από τη μείωση της φορολογίας, που επέδρασε θετικά. Πάντως, χωρίς τις προαναφερόμενες επιδράσεις, η (προσαρμοσμένη) καθαρή κερδοφορία των μετόχων του οργανισμού βελτιώθηκε κατά περίπου 22%.

Ο ΟΤΕ κέρδισε μερίδιο αγοράς κυρίως στα ευρυζωνικά της σταθερής, αλλά και στη συνδρομητική τηλεόραση και λιγότερο στην κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα. Η ικανοποίηση της διοίκησης είναι εμφανής, αφού ο οργανισμός διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τα έσοδα και τα κέρδη του. «Για ένα ακόμη τρίμηνο, πετύχαμε ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις, έχοντας βάλει γερές βάσεις από την αρχή του έτους, κυρίως στην Ελλάδα, όπου καταγράψαμε ισχυρά έσοδα και κερδοφορία EBITDA», ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ. «Στην ελληνική αγορά», προσέθεσε, «αυξήσαμε τους πελάτες και ενισχύσαμε τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες σχεδόν κατά 10% στο τρίμηνο, χάρη στα δίκτυά μας οπτικών ινών υψηλών ταχυτήτων». Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΟΤΕ, στις κύριες αγορές που επιχειρεί ο όμιλος σημείωσε αύξηση εσόδων αυτό το τρίμηνο, ενώ για το υπόλοιπο της χρονιάς αναμένει ότι η θετική τάση του α΄ εξαμήνου θα συνεχιστεί, κυρίως στην εγχώρια αγορά.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα απόκτησης ίδιων μετοχών, ο οργανισμός ανακοίνωσε ότι από τις 4 Απριλίου 2018 μέχρι και τις 6 Αυγούστου 2018 αγοράστηκαν 3.988.229 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας 43,3 εκατ. ευρώ. Οι μετοχές αποκτώνται με σκοπό την ακύρωσή τους, ενώ το συνολικό ποσό του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών προβλέπεται να κυμανθεί από 85,0 εκατ. έως 95,0 εκατ. ευρώ. Αναμένεται δε να ολοκληρωθεί μεταξύ 01.10.2018 και 31.01.2019.