ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση λειτουργικών κερδών για Alpha Bank το α΄εξάμηνο

Ενίσχυση λειτουργικών κερδών για Alpha Bank το α΄εξάμηνο

Κερδοφορία ύψους 103,2 εκατ. ευρώ πριν από φόρους εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο του έτους η Alpha Bank, τα οποία, μετά την επιβολή φορολογίας ύψους 91 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 12 εκατ. ευρώ. Οπως προκύπτει από τα αποτελέσματα εξαμήνου που ανακοίνωσε χθες η τράπεζα, το κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων αυξήθηκε κατά 25,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 802,7 εκατ. ευρώ, επηρεαζόμενο θετικά από τα υψηλά χρηματοοικονομικά κέρδη, που ανήλθαν στα 263,6 εκατ. ευρώ, μέρος των οποίων προέκυψε από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου.

Σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτρης Μαντζούνης, υπογράμμισε την ισχυρή λειτουργική κερδοφορία της τράπεζας σε συνδυασμό με τις υψηλές προβλέψεις στο πλαίσιο του σχεδίου που υλοποιεί η Alpha Bank για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Η Alpha Bank, σύμφωνα με τον CEO του ομίλου, «παρέμεινε πρώτη σε κεφαλαιακή επάρκεια μεταξύ των ελληνικών τραπεζών», καθώς ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 διαμορφώθηκε στο 18,5%. Παράλληλα, ο όμιλος βελτίωσε τη ρευστότητά του, με τα υπόλοιπα καταθέσεων να ανέρχονται σε 37,1 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,2 δισ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο. Τον Αύγουστο του 2018 τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 900 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο τέλος του πρώτου εξαμήνου στο 111% σε επίπεδο ομίλου, έναντι 132% τον Ιούνιο του 2017.

Η χρηματοδότηση της τράπεζας από τις κεντρικές τράπεζες μειώθηκε το β΄ τρίμηνο κατά 2 δισ. ευρώ και ανήλθε σε 5,9 δισ. ευρώ, αποτέλεσμα της εισροής καταθέσεων, αλλά και της αύξησης των διατραπεζικών συναλλαγών (repos) κατά 900 εκατ. ευρώ. H χρηματοδότηση από τον ELA διαμορφώθηκε στα τέλη Αυγούστου στο 1,1 δισ. ευρώ και στόχος είναι ο μηδενισμός της έως τα τέλη του χρόνου. Η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ στο τέλος Αυγούστου παρέμεινε αμετάβλητη στα 3,1 δισ. ευρώ, παρά την άρση αποδοχής των τίτλων του ελληνικού Δημοσίου ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση, καθώς η τράπεζα αντικατέστησε τα ελληνικά ομόλογα με άλλα ενέχυρα. Οι διατραπεζικές συναλλαγές (repos) αυξήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο 2018 και διαμορφώθηκαν σε 3,4 δισ. ευρώ.

Μείωση των NPE’s

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 2,4 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στο τέλος του δευτέρου τριμήνου στα 24,6 δισ. ευρώ. Ο δείκτης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων του ομίλου διαμορφώθηκε σε 51,9% και ο δείκτης κάλυψής τους ανήλθε στο 50%. Την ίδια περίοδο, τα δάνεια σε καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 2,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 16,5 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 35,6% έναντι 35,2% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης κάλυψής τους ανήλθε σε 73%, ενώ ο συνολικός δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 127%. Η τράπεζα έχει δρομολογήσει την πώληση δυο πακέτων μη εξυπηρετούμενων δανείων (Jupiter και Mercury συνολικού ύψους 1,9 δισ. ευρώ), ενώ προσδοκά στην απόδοση των ρυθμίσεων για τη μείωση των κόκκινων δανείων. Οι πλειστηριασμοί ακινήτων, όπως εξήγησε η διοίκηση στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών, τετραπλασιάστηκαν το δεύτερο τρίμηνο, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένονται 1.000 επιπλέον πλειστηριασμοί.