ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα αποτελέσματα των τραπεζών πυροδότησαν ρευστοποιήσεις μετοχών

Τα αποτελέσματα των τραπεζών  πυροδότησαν ρευστοποιήσεις μετοχών

Θρυαλλίδα στις ισχυρές πιέσεις που δέχεται το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο των ρευστοποιήσεων, αποτέλεσαν τα φτωχά οικονομικά αποτελέσματα του εξαμήνου που ανακοίνωσαν οι τράπεζες, πυροδοτώντας πτώση για πέμπτη συνεχόμενη του τραπεζικού δείκτη, που έκλεισε με απώλειες 4,56% στις 637,08 μονάδες. Απώλειες είχε η μετοχή της Εθνικής κλείνοντας στο -6,7%, ενώ ακολούθησε η Eurobank που βρέθηκε στο -4,96%, η Πειραιώς στο -3,58% και η Alpha Bank στο -3,34%.

Αν και τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου δεν επιφύλαξαν σοβαρές εκπλήξεις και η εικόνα όπως διαπιστώνει η Euroxx που διατηρεί σύσταση overweight για τις τέσσερις μετοχές, είναι μεικτή, βασικός οδηγός για την κερδοφορία των τραπεζών παραμένει η ομαλοποίηση του κόστους κινδύνου. Στην ανάλυσή της η Euroxx εξηγεί ότι η Eurobank διεύρυνε τα κέρδη της εξαιτίας των αυξημένων εσόδων από τραπεζικές εργασίες και την απουσία του κόστους από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, που επιβάρυνε το πρώτο τρίμηνο του 2018. Αντίστοιχα η Τράπεζα Πειραιώς πέρασε σε κέρδη λόγω ανακτήσεων ύψους 67 εκατ. ευρώ και την απουσία κόστους για το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Αντίθετα η Alpha Bank, με πιο αδύναμα κέρδη από συναλλαγές και υψηλότερες προβλέψεις και η Εθνική με αδύναμα έσοδα και έκτακτη δαπάνη 40 εκατ. για το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, γύρισαν το δεύτερο τρίμηνο σε ζημίες.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Euroxx, τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου έδειξαν:

• Σταθερές τάσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους (πλην Εθνικής), καθώς το όφελος από τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης ήταν μικρότερο από την αρνητική επίδραση της συνεχιζόμενης απομόχλευσης και των ρυθμίσεων δανείων. Η Eurobank εμφανίστηκε πιο ανθεκτική, ενώ η ΕΤΕ εμφάνισε τη μεγαλύτερη μείωση σε τριμηνιαία βάση.

• Σταθερή παραγωγή εσόδων από προμήθειες για την Alpha και την Πειραιώς, με την ΕΤΕ να εμφανίζει αδυναμία και τη Eurobank να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις.

• Αυξημένα επίπεδα επαναλαμβανόμενων λειτουργικών δαπανών (εκτός της Eurobank), λόγω του κόστους διαχείρισης των NPLs και των αναθέσεων σε τρίτους.

• Μειωμένες προβλέψεις για επισφάλειες (εκτός της Eurobank), αντανακλώντας το όφελος από τις ανακτήσεις που σχετίζονται με τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων NPL/NPEs για την Εθνική και την Πειραιώς.

Στο μέτωπο της ρευστότητας, οι τράπεζες κατέγραψαν εισροές καταθέσεων 0,5-1,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα (με την Alpha να καταγράφει την υψηλότερη αύξηση), ενώ καταγράφηκε και περαιτέρω μείωση του δανεισμού από ELA, με την Πειραιώς να καθίσταται η δεύτερη τράπεζα που «σβήνει» τον δανεισμό από μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας.

Επιπλέον, όλες οι τράπεζες κατάφεραν να μειώσουν το ύψος των NPE/NPLs σε τριμηνιαία βάση, πετυχαίνοντας τους στόχους για το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τέλος, οι δείκτες βασικών εποπτικών κεφαλαίων (CET1) παραμένουν ισχυροί για όλες τις τράπεζες, σε επίπεδα από 14% έως 18,5% το δεύτερο τρίμηνο.