ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκτός στόχου η μείωση των κόκκινων δανείων το πρώτο εξάμηνο

Εκτός στόχου η μείωση των κόκκινων δανείων το πρώτο εξάμηνο

«Καμπανάκι» για τις τράπεζες αποτελεί η έκθεση της ΤτΕ για την πορεία αποκλιμάκωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που δείχνει ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους οι τράπεζες αστόχησαν σε ό,τι αφορά τη δέσμευση που είχαν αναλάβει για τη μείωση των κόκκινων δανείων. Συγκεκριμένα, τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή οι οφειλές που είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, ανήλθαν στο τέλους Ιουνίου στα 60,9 δισ. ευρώ, όταν ο στόχος ήταν η μείωσή τους στα 60,6 δισ. ευρώ. Η υστέρηση σε σχέση με τον στόχο είναι της τάξης των 300 εκατ. ευρώ και αν η διαφορά είναι αναστρέψιμη, προκαλεί ανησυχία, καθώς παρατηρείται εν μέσω ανοδικών ρυθμών ανάπτυξης και αποκλιμάκωσης της ανεργίας.

Ενθαρρυντικό στοιχείο, όπως προκύπτει από την έκθεση της ΤτΕ, είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, δηλαδή των δανείων που είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών καθώς και αυτών που θεωρούνται αβέβαιης είσπραξης χωρίς τη ρευστοποίηση εξασφάλισης. Συγκεκριμένα, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στα 88,6 δισ. ευρώ όταν ο στόχος ήταν 90,2 δισ. ευρώ, δημιουργώντας ένα μαξιλάρι 1,6 δισ. ευρώ. Διευκρινίζεται ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα είναι κυρίως δάνεια που έχουν ρυθμιστεί και τα οποία παρακολουθούνται για δύο περίπου χρόνια, πριν περάσουν οριστικά στην κατηγορία των ενήμερων δανείων. Οι τράπεζες έχουν δεσμευθεί έναντι των εποπτικών αρχών να μειώσουν το στοκ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα 64,6 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2019 από το σημερινό επίπεδο των 88,6 δισ. ευρώ και από το υψηλό επίπεδο των 106,9 δισ. ευρώ που ήταν τον Ιούνιο του 2016.

Η υστέρηση σε σχέση με τον στόχο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τέλος Ιουνίου δημιουργεί πιέσεις για πωλήσεις πρόσθετων πακέτων δανείων και όπως σημειώνει η ΤτΕ, οι τράπεζες σκοπεύουν να επισπεύσουν την πώληση, κυρίως επιχειρηματικών δανείων, στοχεύοντας σε επιπλέον πωλήσεις ύψους 4,7 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις έως τα τέλη του 2019 θα αγγίξουν τα 11,6 δισ. ευρώ.

Σημαντικός παράγοντας κινδύνου, όπως διαπιστώνει η ΤτΕ, είναι η βραδεία μείωση των κόκκινων στεγαστικών ανοιγμάτων, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 27,5 δισ. ευρώ, όταν στόχος ήταν η μείωσή τους στα 27,1 δισ. ευρώ. Βασική αιτία της βραδείας αποκλιμάκωσης είναι το γεγονός ότι το 30% των στεγαστικών δανείων που δεν εξυπηρετούνται βρίσκεται σε καθεστώς αίτησης για υπαγωγή σε νομική προστασία, δηλαδή στον νόμο 3869, γνωστό ως νόμο Κατσέλη. Το ποσοστό των δανείων στο σύνολο των χαρτοφυλακίων που βρίσκονται υπό καθεστώς αίτησης για υπαγωγή σε νομική προστασία, διαμορφώθηκε στο τέλος εξαμήνου στο 14,4% και το ύψος αυτών των δανείων προσεγγίζει τα 13 δισ. ευρώ.

Για την επίτευξη του στόχου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, εκτός από τις πωλήσεις, οι τράπεζες προχώρησαν το δεύτερο τρίμηνο του έτους σε σημαντικές διαγραφές ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Αλλα 600 εκατ. ευρώ μπήκαν στα ταμεία τους μέσω των ρευστοποιήσεων, δηλαδή των πλειστηριασμών, που συνολικά έως το τέλος του 2019 θα πρέπει να αποφέρουν 10,6 δισ. ευρώ. Από τις εισπράξεις, δηλαδή τις αποπληρωμές δανείων ανέκτησαν 600 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, ο ρυθμός αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων δεν παρουσίασε βελτίωση και παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα, δηλαδή στο 1,8%. Ο δείκτης τακτικής εξυπηρέτησης είναι χαμηλότερος από τον τριμηνιαίο δείκτη αθέτησης, ο οποίος εμφανίζει αυξητική πορεία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο (παρά τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών), φτάνοντας το 2,1% και επιβεβαιώνοντας την αρνητική τάση που παρατηρήθηκε ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2018.