ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μικρά κέρδη, μεγάλες οφειλές για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μικρά κέρδη, μεγάλες οφειλές για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Παρά τη βελτίωση των προσδοκιών των ΜμΕ κατά το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οι περισσότερες εξ αυτών δηλώνουν μικρά κέρδη ή ακόμη και ζημίες, πιθανόν εξαιτίας και της προσπάθειάς τους να αποφύγουν την υπερφορολόγηση. Η τελευταία σε συνδυασμό με τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές οδηγεί σε μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Η αδυναμία ανάκαμψης αποτυπώνεται και σε επίπεδο απασχόλησης, καθώς οι εργοδότες πολλών τέτοιων επιχειρήσεων καταφεύγουν πλέον σε προσλήψεις εργαζομένων σε θέσεις μερικής απασχόλησης για να μειώσουν το μισθολογικό κόστος.

Ετσι, όπως καταδεικνύει και η έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας) για την εξαμηνιαία αποτύπωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις, το 19,1% δήλωσε κατά το 2017 ότι είχε κέρδη κάτω των 5.000 ευρώ, το 13,8% των ΜμΕ είτε κατέγραψε ζημίες είτε δεν εμφάνισε καθόλου κέρδη, το 25,4%, δηλαδή η πλειονότητα των ΜμΕ, δήλωσε ότι τα φορολογητέα κέρδη είναι μεταξύ 5.000 και 20.000 ευρώ για το ίδιο διάστημα, ενώ μόλις το 13,2% δηλώνει κέρδη άνω των 20.000 ευρώ. Επίσης, ποσοστό της τάξεως του 47,7% των επιχειρήσεων καταγράφει κάμψη στον κύκλο εργασιών του, με τους αυτοαπασχολουμένους (58,6%) και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου να παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες απώλειες (58,8%).

Ετσι, δεδομένης της ισχνής κερδοφορίας τους, της υψηλής φορολογίας και των εισφορών, το 45,4% των μικρών και πολύ μικρών εργοδοτών απασχολούν προσωπικό με μερική απασχόληση, ενώ υψηλό παραμένει το ποσοστό (36,2%) εκείνων που δήλωσαν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με μερική απασχόληση το προσεχές διάστημα. Αλλο ένα στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα, αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΜμΕ, καθότι το 37,3% εξ αυτών έχει κάποιου είδους ληξιπρόθεσμη οφειλή, το 28,3% έχει κάποιο δάνειο σε εκκρεμότητα, ενώ το 6,7% διατηρεί οφειλές στο Δημόσιο αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία. Ειδικότερα μάλιστα, 1 στις 2 επιχειρήσεις έχει προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών της, ενώ μόλις το 8,3% έχει ενταχθεί ή έχει κάνει αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Αντίθετα, το 30,9% στρέφεται προς άλλες ρυθμίσεις που ίσχυαν και προ κρίσης και το 14,3% έχει ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Επιπλέον, 1 στις 2 επιχειρήσεις δηλώνει επιδείνωση της κατάστασης ρευστότητας, ενώ μόνο το 10,3% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να επενδύσει το επόμενο εξάμηνο. Ωστόσο, πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί την τελευταία οκταετία. Τέλος, στο πλαίσιο της παρουσίασης της έρευνας, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς επισήμανε ότι «η συνομοσπονδία τάσσεται υπέρ της αύξησης του κατώτατου μισθού μέσα από μία διαδικασία που κυρίαρχο ρόλο θα έχουν οι κοινωνικοί εταίροι», προσθέτοντας ωστόσο ότι μία τέτοια κίνηση, για να μην είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα και να έχει όφελος η οικονομία, θα πρέπει να συνοδεύεται από αύξηση του αφορολογήτου για τους μισθωτούς, μείωση ΦΠΑ στην εστίαση και στα επισιτιστικά επαγγέλματα και μείωση του μισθολογικού κόστους για τις εταιρείες, προκειμένου να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών και να ενισχυθεί η ανάπτυξη των επιχειρήσεων.