ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση πωλήσεων 9,81% για τον όμιλο Σαράντη κατά το πρώτο εξάμηνο

Αύξηση πωλήσεων 9,81% για τον όμιλο Σαράντη κατά το πρώτο εξάμηνο

Αύξηση του τζίρου αλλά μείωση των καθαρών κερδών κατέγραψε ο όμιλος Σαράντη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ θετική επίδραση είχαν το λανσάρισμα νέων προϊόντων και η πραγματοποίηση νέων εξαγορών. Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Σαράντη καταγράφουν άνοδο 9,81% στα 160,27 εκατ. ευρώ έναντι 145,96 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ μειωμένα εμφανίζονται τα καθαρά κέρδη του ομίλου, στα 11,84 εκατ. ευρώ από 13,37 εκατ. ευρώ. Ετσι, το περιθώριο καθαρού κέρδους μειώθηκε σε 7,39% από 9,16% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά 2,01% στα 59,99 εκατ. ευρώ από 58,81 εκατ. ευρώ, επίδοση που συμφωνεί με την τάση που έχει παρατηρηθεί στο σύνολο της λιανικής αγοράς. Οι πωλήσεις σε ξένες αγορές που αντιπροσωπεύουν το 62,57% του συνολικού τζίρου του ομίλου, ενισχύθηκαν κατά 15,06 % στα 100,28 εκατ ευρώ έναντι 87,15 εκατ. ευρώ το περυσινό εξάμηνο. Εάν εξαιρεθούν οι πωλήσεις των καλλυντικών προϊόντων Indulona και του ομίλου Ergopack τις οποίες απέκτησε ο Σαράντης κατά το α΄ εξάμηνο του 2018, οι πωλήσεις στο εξωτερικό ανήλθαν σε 93,76 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 7,58%. Αντίστοιχα, εάν εξαιρεθούν οι δύο παραπάνω εξαγορές, οι πωλήσεις σε επίπεδο ομίλου διαμορφώθηκαν στα 153,75 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2018 σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του 5,34%.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 12,09% και διαμορφώθηκαν στα 17,88 εκατ ευρώ από 15,95 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 11,15% από 10,93% το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 14,84 εκατ ευρώ από 13,57 εκατ το αντίστοιχο εξάμηνο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 9,35%. Το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 9,26% από 9,30% την αντίστοιχη περίοδο το προηγούμενο έτος.

Aντιθέτως, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 6,34% αγγίζοντας τα 14,39 εκατ. ευρώ από 15,37 εκατ. ευρώ. Οσον αφορά τον καθαρό δανεισμό του ομίλου Σαράντη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυτός ανέρχεται στα 24,32 εκατ. από -16 εκατ. στο τέλος του 2017. Η άνοδος αυτή οφείλεται αφενός στην αύξηση του συνολικού δανεισμού της εταιρείας κατά περίπου 15 εκατ. και αφετέρου στις ταμειακές εκροές που σχετίζονται με τις εξαγορές αλλά και στην πληρωμή μερίσματος. Μάλιστα, εκτιμάται ότι οι θετικές ταμειακές ροές που ο όμιλος θα δημιουργήσει στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους θα εξομαλύνουν την αύξηση του καθαρού δανεισμού. Κατά την διάρκεια του 2018, ο όμιλος Σαράντη έχει προβεί σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2017 ποσού 9,4 εκατ ευρώ (0,28 ευρώ ανά μετοχή). Αξίζει να σημειωθεί ότι για το υπόλοιπο έτος, η Σαράντης αναμένεται να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στη γεωγραφική της επέκταση, στη βελτίωση του κόστους, στην αύξηση οικονομιών κλιμακας και στην εξεύρεση νέων εξαγορών για την περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της. Τέλος, ο όμιλος διατηρεί πλέον εξαγωγική δραστηριότητα σε 40 χώρες.