ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 83,9 εκατ. ευρώ η κερδοφορία της «Mυτιληναίος»

Στα 83,9 εκατ. ευρώ η κερδοφορία της «Mυτιληναίος»

Αύξηση 4% στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανακοίνωσε ο όμιλος Μυτιληναίου για το α΄ εξάμηνο του έτους, στα 83,9 εκατ. από 80,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Παράλληλα, τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε 0,587 ευρώ έναντι 0,564 ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 717,1 ευρώ εκατ. από 811,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 11,6%. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 145,2 εκατ. ευρώ έναντι 156,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017, σημειώνοντας μείωση 7,3% που αποδίδεται κυρίως στην επίδοση του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εταιρεία στην ανακοίνωσή της επισημαίνει τη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών που οδήγησαν σε μείωση του καθαρού δανεισμού μετά την πληρωμή μερίσματος ύψους 45,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,32 ευρώ ανά μετοχή, για τα κέρδη της χρήσης 2017.

Ο κλάδος της μεταλλουργίας κατέγραψε ιστορικά υψηλή επίδοση λειτουργικής κερδοφορίας, απορροφώντας σε μεγάλο βαθμό τις πιέσεις στους τομείς ενέργειας και ολοκληρωμένων έργων και υποδομών. Συγκεκριμένα ο τομέας της μεταλλουργίας το α΄ εξάμηνο του έτους κατέγραψε κύκλο εργασιών 283,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 39,5% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 275,1 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση κατά 22,9% και ανήλθαν σε νέο ιστορικό υψηλού εξαμήνου, στα 99 εκατ. ευρώ, έναντι 80,5 εκατ.ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017, βοηθούμενα από τις υψηλότερες τιμές αλουμίνας και αλουμινίου. Το πρώτο εξάμηνο επηρέασαν έντονα τον κλάδο η επιβολή κυρώσεων των ΗΠΑ που έπληξαν άμεσα τον μεγαλύτερο παραγωγό αλουμίνας και αλουμινίου εκτός Κίνας, καθώς και η περικοπή παραγωγής αλουμίνας στη Βραζιλία αλλά και σε άλλες περιοχές. Η μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ήπιων κλιματικών συνθηκών, και η διαθεσιμότητα υδάτινων αποθεμάτων συντέλεσαν στη δημιουργία ενός αδύναμου περιβάλλοντος για το σύνολο της αγοράς ηλεκτρισμού, που οδήγησε σε μείωση τις επιδόσεις της δραστηριότητας. Ο τομέας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου κατέγραψε το α΄ εξάμηνο του έτους κύκλο εργασιών 236,2 εκατ. ευρώ έναντι 237,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) το ίδιο διάστημα διαμορφώθηκαν σε 12,3 εκατ. έναντι 37,3 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017. Ο τομέας ολοκληρωμένων έργων και υποδομών κατέγραψε κύκλο εργασιών 196 εκατ. ευρώ έναντι 299,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017 και τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 34,3 εκατ. ευρώ έναντι 46,8 εκατ. ευρώ. «Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού, η οποία οδήγησε τα οικονομικά μεγέθη της “Μυτιληναίος” σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2017, τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2018 επιβεβαιώνουν τη δυναμική επίτευξης υψηλών στόχων που τέθηκαν εξαρχής», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ευάγγελος Μυτιληναίος σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην έγκριση από τη ΡΑΕ της άδειας παραγωγής για την κατασκευή της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο.

Για το β΄ εξάμηνο του 2018 η διοίκηση της εταιρείας διαβλέπει θετικές προοπτικές, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις της, οι οποίες εκτιμά ότι θα οδηγήσουν σε ετήσια αποτελέσματα σε επίπεδα συγκρίσιμα ή και υψηλότερα από τα ιστορικά υψηλά του 2017.