ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 29,5 εκατ. τα κέρδη της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ το α΄ 6μηνο

Στα 29,5 εκατ. τα κέρδη της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ το α΄ 6μηνο

Αυξημένο όγκο πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας παρουσίασε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ το πρώτο εξάμηνο του 2018, η οποία προχωράει εντός χρονοδιαγράμματος την επένδυση των 150 εκατ. ευρώ στον κλάδο του αλουμινίου μέσω της οποίας θα τεθούν οι βάσεις για επέκταση στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροναυπηγικής.

Η εταιρεία ανακοίνωσε χθες κέρδη μετά από φόρους για το α΄ εξάμηνο του έτους στα 29,5 εκατ. ευρώ από 24,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

Το αναπροσαρμοσμένο ΕΒΙΤDA (χωρίς την επίδραση των τιμών των μετάλλων που εκφράζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία της εταιρείας) ήταν ανοδικά το α΄ εξάμηνο του 2018 και διαμορφώθηκαν στα 68,7 εκατ. ευρώ έναντι 65,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017. Οι αυξομειώσεις στις τιμές των μετάλλων έχουν μια επίπτωση στα αποθέματα, που είναι ένα καθαρά λογιστικό μέγεθος και δεν επηρεάζει την οργανική κερδοφορία της επιχείρησης.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ παρουσίασε αύξηση κατά 12,8% το πρώτο εξάμηνο του 2018 και ανήλθε σε 1.053,2 εκατ. ευρώ έναντι 934,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μεταβολή η οποία αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 6,1% σε ενοποιημένο επίπεδο (αύξηση κατά 9,4% στον κλάδο χαλκού και αύξηση κατά 4,4% στον κλάδο αλουμινίου) και σε μικρότερο βαθμό στην άνοδο των τιμών των μετάλλων. Τα ενοποιημένα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 83,5 εκατ. ευρώ έναντι 88,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε κέρδη 82,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 90,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, επηρεασμένα από τη μείωση στα αποτελέσματα μετάλλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε κέρδη 13,8 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2018, έναντι κερδών 24,7 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2017.

Τέλος, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 51,7 εκατ. ευρώ έναντι 61,1 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 29,5 εκατ. ευρώ από 24,1 εκατ. ευρώ. Οσον αφορά τον κλάδο του αλουμινίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, το επενδυτικό πρόγραμμα των 150 εκατ. ευρώ εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ η αναγκαία χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί μετά την υπογραφή των συμβάσεων με την European Investment Bank και την Commerzbank. Οπως έχει ήδη ανακοινωθεί, με την επένδυση αυτή η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στις αγορές προϊόντων αλουμινίου για συσκευασίες, μεταφορικά μέσα, βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, ενώ θα τεθούν οι βάσεις για επέκταση στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροναυπηγικής. Αναφορικά με τη ζήτηση στον κλάδο, και στο δεύτερο εξάμηνο αναμένεται να διατηρηθεί η θετική τάση. Αναφορικά με τον κλάδο του χαλκού, και μετά την ολοκλήρωση της φάσης των εγκρίσεων για την έναρξη της κοινοπραξίας στη Nedzink στην Ολλανδία, καταβλήθηκε το πρώτο μέρος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και το πρόγραμμα επενδύσεων ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα. Αναφορικά με τη ζήτηση βιομηχανικών προϊόντων, αναμένεται να διατηρηθεί η θετική τάση, ενώ ο κλάδος επωφελείται ήδη από τις επενδύσεις του προηγούμενου έτους, καθώς και από τη στρατηγική μετατόπιση προς τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με τον κύκλο εργασιών της θυγατρικής στη Βουλγαρία Sofia Med να έχει αναπτυχθεί στο πρώτο εξάμηνο με διψήφιους ρυθμούς.