ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι δραστηριότητες του εξωτερικού στηρίζουν τα κέρδη της Eurobank

Οι δραστηριότητες του εξωτερικού στηρίζουν τα κέρδη της Eurobank

Στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων του στα Βαλκάνια και στην περιοχή της Μεσογείου στοχεύει ο όμιλος της Eurobank, διαβλέποντας προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργίας σταθερής πηγής εσόδων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει υποβάλει δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά της θυγατρικής τράπεζας του ομίλου Πειραιώς στη Βουλγαρία (Piraeus Bank Bulgaria), με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στη βουλγαρική αγορά. Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας έχουν υποβληθεί πέντε προσφορές και η ολοκλήρωση της αξιολόγησης αναμένεται πριν από τα τέλη του έτους.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο και επικεφαλής των διεθνών δραστηριοτήτων του ομίλου Σταύρο Ιωάννου, «η Eurobank επέλεξε στα δύσκολα χρόνια της κρίσης να μην αποεπενδύσει από τις συγκεκριμένες αγορές και η προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας της ευθυγραμμίζεται και με την προσπάθεια της χώρας να διαδραματίσει περιφερειακό ρόλο στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου». Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε ορθή στον βαθμό που, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του δευτέρου 3μήνου του 2018, οι θυγατρικές του ομίλου στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Σερβία και στο Λουξεμβούργο, συνεισέφεραν συνολικά καθαρά κέρδη 41,6 εκατ. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 19,4% το β΄ τρίμηνο, ενώ συνολικά το πρώτο εξάμηνο του 2018 τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 13,3%, στα 73 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2018 η εκτίμηση ανεβάζει την κερδοφορία του ομίλου από τις διεθνείς δραστηριότητες στα 120-150 εκατ.

Συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου που ανακοίνωσε ο όμιλος, η Postbank (Eurobank Bulgaria AD) κατέγραψε κέρδη 16,6 εκατ. ευρώ και οργανικά έσοδα 50 εκατ. ευρώ. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας διαμορφώνεται στα 2,9 δισ. ευρώ και οι επισφάλειες στα 514 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις ανέρχονται στα 3,2 δισ. ευρώ. Το 2016 η Eurobank Bulgaria AD (Postbank) υλοποίησε ακόμη ένα βήμα περαιτέρω μεγέθυνσης, αποκτώντας τις τραπεζικές υπηρεσίες της Alpha Bank, και σήμερα το δίκτυο αριθμεί 184 καταστήματα και επιχειρηματικά κέντρα. Η ανάπτυξη της βουλγαρικής οικονομίας, που εκτιμάται στο 3,8% για το 2018, ερμηνεύει και την προσπάθεια περαιτέρω εδραίωσης στην τοπική αγορά μέσω της εξαγοράς και της θυγατρικής του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, την οποία επιδιώκει ο όμιλος της Eurobank. Η θυγατρική της Πειραιώς στη Βουλγαρία διαθέτει δίκτυο 72 καταστημάτων, ενεργητικό 1,5 δισ. ευρώ και καταθέσεις 1,1 δισ. ευρώ.

Σημαντική υπήρξε στα κέρδη του ομίλου το δεύτερο τρίμηνο του 2018 και η συνεισφορά της Eurobank Cyprus Ltd, η οποία κατέγραψε κερδοφορία 16,4 εκατ. ευρώ και οργανικά έσοδα 29,5 εκατ. ευρώ. Αξιοποιώντας το μοντέλο του wholesale banking, ο όμιλος δραστηριοποιείται στην τοπική αγορά μέσω οκτώ επιχειρηματικών κέντρων, αναπτύσσοντας δανειακό χαρτοφυλάκιο 1,6 δισ. ευρώ ενώ οι καταθέσεις την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν στα 4,4 δισ. ευρώ. Λόγω της μικρής παρουσίας της στη λιανική τραπεζική, η Eurobank Cyprus βαρύνεται με ελάχιστες επισφάλειες, μόλις 90 εκατ. ευρώ.

Στα 5,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη από τη δραστηριότητα του ομίλου της Eurobank στη Σερβία, η οικονομία της οποίας αναπτύσσεται με ρυθμό 4,3% με βάση τις εκτιμήσεις για το 2018. Το συνολικό ενεργητικό της Eurobank AD Beograd με βάση τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου διαμορφώθηκε στο 1,4 δισ. ευρώ, το δανειακό χαρτοφυλάκιο στο 1 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 871 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι τόσο στην αγορά της Σερβίας όσο και στη Βουλγαρία ο όμιλος έχει αναπτύξει εργασίες real estate, μέσω δύο εταιρειών. Τέλος, η δραστηριότητα στο Λουξεμβούργο συνεισέφερε κέρδη 3,1 εκατ. ευρώ. Συνολικά το ενεργητικό των διεθνών δραστηριοτήτων του ομίλου Eurobank ανέρχεται σε 11,5 δισ. ευρώ, τα δάνεια φθάνουν τα 6 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις προσεγγίζουν τα 10 δισ. ευρώ.