ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών και τζίρου για το «Υγεία» κατά το πρώτο εξάμηνο 2018

Αύξηση κερδών και τζίρου για το «Υγεία» κατά το πρώτο εξάμηνο 2018

Στα 12,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου Υγεία, καταγράφοντας αύξηση κατά 59% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Με βάση τα αποτελέσματα εξαμήνου που ανακοίνωσε η εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ», σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατέγραψαν επίσης σημαντική βελτίωση και διαμορφώθηκαν στα 22,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 18%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) παρουσίασαν επίσης σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε 15,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 11,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα 113,6 εκατ. ευρώ έναντι 107,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 5%. Να σημειωθεί ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα των περιόδων 30.06.2018 και 30.06.2017 περιλαμβάνουν τις περικοπές στην τιμολόγηση των νοσηλίων και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και claw-back), οι οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2013 και θα ισχύουν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Υγεία» και διευθύνων σύμβουλος της MIG κ. Αθανάσιος Παπανικολάου σημείωσε ότι «κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 επιβεβαιώθηκε η συνεχής ανοδική πορεία του ομίλου, ο οποίος πέτυχε σημαντική λειτουργική κερδοφορία διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητη την ισχυρή θέση του στον κλάδο υγείας». Ο διευθύνων σύμβουλος του «Υγεία» κ. Ανδρέας Καρταπάνης σημείωσε ότι ο όμιλος «παραμένει αφοσιωμένος στην έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων και στην εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων, που θα εξασφαλίσουν την επιχειρησιακή βελτιστοποίηση και την αναπτυξιακή πορεία του ομίλου, στοχεύοντας στην κεφαλαιακή ενίσχυση και την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας».