ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση πωλήσεων 5,23% για την αλυσίδα «The Mart» το 2017

Μείωση πωλήσεων 5,23% για την αλυσίδα «The Mart» το 2017

Με μείωση πωλήσεων και κερδών έκλεισε το 2017 για τη «The Mart», την αλυσίδα χονδρικής πώλησης του ομίλου Σκλαβενίτη, γνωστότερη στο κοινό με το προηγούμενο όνομά της Makro Cash & Carry.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση που δημοσιοποίησε η εταιρεία, οι πωλήσεις της κατά τη χρήση του 2017 διαμορφώθηκαν σε 312,45 εκατ. ευρώ έναντι 329,71 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση περίπου 5,23%.

Τα μεικτά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 55,99 εκατ. ευρώ έναντι 55,88 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν δραστικά, σε 131.179 ευρώ, έναντι 1,52 εκατ. ευρώ το 2016.

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχονταν σε 16,13 εκατ. ευρώ έναντι 14,71 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Από τα 16,13 εκατ. ευρώ, τα 11,13 εκατ. πρόκειται για ομολογιακά δάνεια. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 αφορούν δάνειο ύψους 5 εκατ. ευρώ που έλαβε κατά την κλειόμενη χρήση. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς ανέρχονταν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 σε 85,37 εκατ. ευρώ έναντι 88,97 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Οι απαιτήσεις της εταιρείας είχαν διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2017 σε 9,51 εκατ. ευρώ έναντι 6,46 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Σκλαβενίτη εξαγόρασε την Makro Cash & Carry τον Νοέμβριο του 2014 έναντι 72,98 εκατ. ευρώ, εξαγορά που χρηματοδοτήθηκε με την έκδοση ομολογιακού δανείου τότε ύψους 76,5 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω δάνειο έχει εξοφληθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του (60 εκατ. ευρώ) με την πώληση των ακινήτων της εξαγορασθείσας και απορροφηθείσας εταιρείας.

Η αλυσίδα «The Mart» διαθέτει δίκτυο 13 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων μάλιστα το ένα κατάστημα, στα Ιωάννινα, είναι drive in. Τα υπόλοιπα καταστήματα βρίσκονται στον Κηφισό, στην Παλλήνη, στην Αργυρούπολη, στην Καλαμαριά, στην Ιωνία Θεσσαλονίκης, στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στην Ξάνθη, στον Βόλο, στα Χανιά και στην Καλαμάτα.