ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προσωρινή προστασία από τους πιστωτές για «Βαράγκης»

Προσωρινή προστασία από τους πιστωτές για «Βαράγκης»

Μεγάλα προβλήματα ρευστότητας οδήγησαν στην προστασία του πτωχευτικού δικαίου τη «Βαράγκης ΑΒΕΠΕ». Μια εμβληματική εταιρεία στον χώρο του ποιοτικού επίπλου με μακρά ιστορία που τα τελευταία έτη γράφεται και στον Περσικό Κόλπο όπου επεκτάθηκε για να αντισταθμίσει τη μεγάλη πτώση της εγχώριας αγοράς. Αλλά, φευ, επιβαρυμένη με δανειακές υποχρεώσεις της τάξης των 11,25 εκατ. ευρώ, αρνητική καθαρή θέση, σωρευμένες ζημίες και πωλήσεις της τάξης των 4,1 εκατ. με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της (2017), ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως κατέθεσε αίτηση στο Πρωτοδικείο, με τη σύμφωνη γνώμη του 74% του συνόλου των πιστωτών της. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει την κεφαλαιοποίηση τραπεζικού δανεισμού και κατόπιν την είσοδο επενδυτή. Πρόκειται για έναν όμιλο τον οποίο οι παλιότεροι θυμούνται καλά από την εποχή που η εταιρεία που ίδρυσε ο Θεμιστοκλής Βαράγκης είχε αναλάβει την επίπλωση των ανακτόρων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της «Βαράγκης», η προστασία που παρασχέθηκε από τις δικαστικές αρχές έχει σκοπό «τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας, τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς όλων των τομέων δραστηριότητάς της, καθώς και την αποφυγή μείωσης της αξίας της εταιρικής περιουσίας». Η μητρική «Βαράγκης» συνεχίζει την υλοποίηση των έργων που έχει αναλάβει η ίδια και οι θυγατρικές της στις χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς και τις απαραίτητες διαδικασίες σχετικά με την ανάληψη νέων έργων στις χώρες αυτές. Παράλληλα οι πωλήσεις της εντός Ελλάδος μέσω του τμήματος λιανικής «Διά χειρός Βαράγκη», καθώς και τα ειδικά επαγγελματικά έργα, συνεχίζουν να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα, διαβεβαιώνει η διοίκηση της «Βαράγκης» με ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο. Τονίζει δε πως «στόχο της αποτελεί η πλήρης αναδιοργάνωση της χρηματοοικονομικής της λειτουργίας για την προστασία των συμφερόντων των συντελεστών της και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας».

Σύμφωνα με όσα γράφει ως ορκωτός ελεγκτής η PWC στις λογιστικές καταστάσεις της «Βαράγκης», η εταιρεία και ο όμιλος έχουν βραχυπρόθεσμα δάνεια περίπου 3,2 εκατ. και μακροπρόθεσμα δάνεια περίπου 8,1 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με τα μακροπρόθεσμα δάνεια, η διοίκηση τον Οκτώβριο του 2017 ήρθε σε συμφωνία με τους ομολογιούχους του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) για την αναδιάρθρωση του δανείου ποσού περίπου 8,2 εκατ., με αποτέλεσμα ποσό περίπου 7,8 εκατ. να ταξινομηθεί ως μακροπρόθεσμο. Για τους σκοπούς της αναδιάρθρωσης του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, η διοίκηση συνέταξε και υπέβαλε πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο σχετικά με τις μελλοντικές της κινήσεις και εκτιμήσεις, το οποίο κατόπιν εγκρίθηκε από τους δανειστές. Επίσης, στα ίδια κεφάλαια έχει ταξινομηθεί μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ποσού περίπου 7,4 εκατ. ευρώ, διότι η εταιρεία έχει λάβει έγγραφη διαβεβαίωση από τους ομολογιούχους ότι θα μετατρέψουν τις ομολογίες τους σε μετοχές κατά τη λήξη του δανεισμού.