ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιορισμός ζημιών για τη Forthnet το πρώτο εξάμηνο

Περιορισμός ζημιών για τη Forthnet το πρώτο εξάμηνο

Κάμψη εσόδων και ζημιών παρουσίασε η Forthnet στο α΄ εξάμηνο του έτους. Η εταιρεία ανακοίνωσε ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 143,6 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3,3% σε σχέση με τα αποτελέσματα του αντίστοιχου εξαμήνου 2017. Παράλληλα εμφάνισε αυξημένα κατά 11,4% λειτουργικά κέρδη (EBITDA) φτάνοντας τα 19,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 17,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 18,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η εταιρεία συνεχίζει να εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση (185 εκατ. ευρώ) και υψηλές υποχρεώσεις (576 εκατ. ευρώ). Εξ αυτών, 256 εκατ. ευρώ αφορούν τραπεζικό δανεισμό, εξαιρουμένου του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 70 εκατ. ευρώ. Η διοίκησή της Forthnet αναφέρει ότι τους επόμενους 12 μήνες θα απαιτήσει κεφάλαια ύψους 28 εκατ. ευρώ τα οποία σήμερα δεν διαθέτει. Θα τα εξασφαλίσει κυρίως μέσω εξοικονόμησης λειτουργικού κόστους, επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των προμηθευτών, τη σύναψη νέου βραχυχρόνιου δανεισμού και την άντληση κεφαλαίων από τους μετόχους της. Προς την κατεύθυνση αυτή εντάσσεται η πώληση της θυγατρικής της εταιρείας ForthCRS. Η τελευταία πωλήθηκε αντί 5 εκατ. ευρώ ή 14,6 φορές τα καθαρά της κέρδη για το 2017. Σημειώνεται ότι η λογιστική αξία της εταιρείας στις 30/6/2018 είναι 4,3 εκατ. ευρώ κι επομένως η εταιρεία θα εμφανίσει κέρδος 0,7 εκατ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο του έτους. Αγοραστής της ForthCRS είναι η ελβετική εταιρεία Linxx Holding η οποία όμως έχει επαφές και δεσμούς με την Ελλάδα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο, η Forthnet, που πλέον δραστηριοποιείται με την εμπορική ονομασία Nova, παρουσίασε και μείωση του αριθμού των συνδρομητών. Οι πελάτες τηλεπικοινωνιών μειώθηκαν κατά 2,9%, φτάνοντας τις 555.500, ενώ οι πελάτες συνδρομητικής τηλεόρασης μειώθηκαν κατά 2,6% φτάνοντας τις 463.114. Αντιθέτως, η εταιρεία αύξησε τις πωλήσεις προς επιχειρήσεις. Οι πελάτες χονδρικής στη συνδρομητική τηλεόραση παρουσίασαν αύξηση 33,8% φτάνοντας τις 66.739. Αντίθετα, οι πελάτες λιανικής υποχώρησαν κατά 6,9% φτάνοντας τις 396.375 πελατών.