ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών παρά τα ακριβά καύσιμα για Attica Group

Αύξηση κερδών παρά τα ακριβά καύσιμα για Attica Group

Ενοποιημένες πωλήσεις 131,68 εκατ. ευρώ έναντι 112,04 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο η Attica Group, θυγατρική της Marfin Investment Group. Είναι η πρώτη φορά που στην Attica ενοποιούνται και τα μεγέθη της Hellenic Seaways – HSW (από 1η Ιουνίου). Η Attica αυτή την περίοδο προχωρά και στην εφαρμογή του επιχειρηματικού πλάνου λειτουργικής ενσωμάτωσης της HSW.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 8,81 εκατ., έναντι 7,07 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2017. Η συνεχιζόμενη άνοδος της τιμής των καυσίμων επιβάρυνε τα αποτελέσματα με ποσό άνω των 12 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο πέρυσι. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή των καυσίμων συνέχισε την ανοδική της πορεία, αφού προηγήθηκε άνοδος κατά 50% το πρώτο εξάμηνο 2017, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Στα τέλη της περιόδου τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν σε 48,78 εκατ. έναντι 44,10 εκατ. στα τέλη του 2017. Η αξία του στόλου όπως απεικονίζεται στα ενσώματα πάγια του ομίλου παρουσίασε αύξηση στα 664,70 εκατ. έναντι 527,07 εκατ. η οποία προέρχεται από την ολική ενσωμάτωση της HSW. Παράλληλα ανέβηκαν και οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις στα 283,14 εκατ. έναντι 214,43 εκατ. στα τέλη 2017 και οι βραχυπρόθεσμες στα 73,44 εκατ. έναντι 24,30 εκατ. Η αύξηση αυτή προέρχεται επίσης από την ενσωμάτωση της HSW. Αθροιστικά τα δάνεια της Attica φθάνουν πλέον τα 356,58 εκατ.

Το μεταφορικό έργο –μαζί με την HSW τον Ιούνιο– διαμορφώθηκε σε 2,05 εκατ. επιβάτες (αύξηση 32,5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017), 278,71 χιλ. Ι.Χ. οχήματα (αύξηση 27,0%) και 167,88 χιλ. φορτηγά οχήματα (αύξηση 14,5%). Στις γραμμές της Αδριατικής καθώς και στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων τα πλοία της Attica Group λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ.

Σημειώνεται πως εντός του εξαμήνου ολοκληρώθηκε η απόκτηση της HSW σε δύο στάδια. Το πρώτο που αφορά την πλειοψηφική συμμετοχή της Πειραιώς έγινε έναντι συνολικού τιμήματος 69,07 εκατ. Τα 25,61 εκατ. καταβλήθηκαν σε μετρητά από ίδια διαθέσιμα της Attica, ενώ το υπόλοιπο εξοφλήθηκε με την παράδοση 24.145.523 νέων μετοχών της Attica οι οποίες προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7,2 εκατ. και από κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και ενός ακόμη μετόχου μειοψηφίας της HSW με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Το δεύτερο στάδιο που αφορά απόκτηση πρόσθετου ποσοστού 48,53% της HSW από τις Μινωικές Γραμμές έγινε έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς 78,5 εκατ. Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, η Attica προέβη στην πώληση του Superfast XII σε εταιρεία του oμίλου Grimaldi, βασικού μετόχου των Μινωικών έναντι 74,5 εκατ. σε μετρητά και η HSW στην πώληση του Highspeed 7 στις Μινωικές έναντι 25 εκατ. σε μετρητά.