ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 11,2 εκατ. ευρώ η κερδοφορία του ομίλου ΙΑΣΩ

Στα 11,2 εκατ. ευρώ  η κερδοφορία του ομίλου ΙΑΣΩ

Στα 11,2 εκατ. ευρώ από 5,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ανήλθαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ΙΑΣΩ. Το αποτέλεσμα του ομίλου είναι θετικά επηρεασμένο από την πώληση του ΙΑΣΩ General. Σε επίπεδο μητρικής, σημειώθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών μετά από rebate και clawback κατά 8,51%, στα 37,7 εκατ. ευρώ πωλήσεις, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 2,19% και διαμορφώθηκαν στα 12,6 εκατ. ευρώ. Οπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου, ο όμιλος προέβη σε αποπληρωμή δανεισμού ύψους 23,5 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώνεται στα 97,5 εκατ. ευρώ, από 149 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν και αντιστοιχεί σε περίπου 3,4 φορές τα EBITDA. Ο καθαρός δανεισμός της μητρικής μειώθηκε στα 31,3 εκατ. ευρώ από 54,2 εκατ. ευρώ στις 30/6/2017.

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου σε ενοποιημένη βάση, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ομίλου δεν είναι συγκρίσιμα, καθώς περιλαμβάνουν το πρώτο τρίμηνο της ΙΑΣΩ General, ενώ τα αποτελέσματα του 2017 έχουν ενσωματώσει το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ετσι, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, μετά από rebate και clawback, ανήλθε το πρώτο 6μηνο 2018 στα 55,3 εκατ. ευρώ, έναντι 61,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας μείωση κατά 9,88%, που οφείλεται στην προαναφερόμενη διαφορά ενσωμάτωσης μεταξύ των δύο ετών. Στην ίδια αιτία αποδίδεται και η μείωση κατά 14%, στα 14 εκατ. ευρώ, των κερδών προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA).