ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδοφορίας, τζίρου για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία το 2017

Αύξηση κερδοφορίας, τζίρου για την Αθηναϊκή  Ζυθοποιία το 2017

Με αύξηση πωλήσεων και κερδών έκλεισε το 2017 για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εταιρείας για την περυσινή χρήση, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι καθαρές πωλήσεις εμφανίζονται μειωμένες σε σύγκριση με το 2016, αφενός λόγω της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης (είχε αυξηθεί από την 1η Ιουνίου 2016) και αφετέρου λόγω της αύξησης των πωλήσεων πιο φθηνών σημάτων της εταιρείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της εταιρείας, οι πωλήσεις της διαμορφώθηκαν το 2017 σε 341,24 εκατ. ευρώ έναντι 321,63 εκατ. ευρώ το 2016. Ωστόσο, οι καθαρές πωλήσεις της το 2017 ήταν 224,69 εκατ. ευρώ έναντι 230,37 εκατ. ευρώ το 2016, καθώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης διαμορφώθηκε το 2017 σε 116,55 εκατ. ευρώ έναντι 91,25 εκατ. ευρώ το 2016. Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά περίπου 1,2% σε σχέση με το 2016, κάτι που σύμφωνα με την εταιρεία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών και στην καλή πορεία που είχε η μπίρα ΑΛΦΑ.

Τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 13,9 εκατ. ευρώ έναντι 13,39 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 12,47 εκατ. ευρώ έναντι 9,4 εκατ. ευρώ το 2016. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας, οι φόροι και τα τέλη μειώθηκαν κατά περίπου 37%, λόγω της πληρωμής του χαρτοσήμου επί του προστίμου της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά την προηγούμενη χρήση. Επιπλέον, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 4,8%, λόγω κυρίως της μείωσης των προβλέψεων επισφάλειας.

Για το τρέχον έτος η εταιρεία εκτιμά ότι θα έχει επίσης κερδοφόρο πορεία, ενώ η στρατηγική της περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ενδυνάμωση των σημάτων της και την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου με νέα προϊόντα, τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους και την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς μπίρας.