Μεγάλες καθυστερήσεις στα έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Μεγάλες καθυστερήσεις στα έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

1' 51" χρόνος ανάγνωσης

Τη μεγάλη υστέρηση του δημόσιου τομέα στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ στους τομείς πληροφορικής και επικοινωνιών παρουσιάζει η «Αναφορά λειτουργικής προόδου εθνικής ψηφιακής στρατηγικής 2016-2021 – Περίοδος Ιανουαρίου 2017 – Ιουνίου 2018».

Στην αναφορά που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, φαίνεται ότι τα λιγοστά έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που περιλαμβάνονται στην υφιστάμενη προγραμματική περίοδο, βρίσκονται ακόμη σε στάδιο εγκρίσεων και θεσμοθετήσεων.

Κανένα (σημαντικό) έργο δεν έχει υλοποιηθεί, με εξαίρεση τα λιγοστά έργα-γέφυρες που εντάχθηκαν στο νέο ΕΣΠΑ και τα οποία αποτελούν συνέχεια από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (π.χ. Rural Broadband).

Σύμφωνα με την έκθεση που υπογράφει ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς, στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής (ΕΨΣ) 2016-2021, έχουν κατατεθεί συνολικά 226 προτάσεις για έργα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στην πλειονότητά τους, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΣΠΑ και CEF), ενώ μικρό ποσοστό αφορά εθνικούς πόρους». Από το σύνολο των δράσεων (προτάσεων για έργα, τεχνικά δελτία προτεινόμενων πράξεων, έντυπα εξειδίκευσης κ.λπ.) έχουν εκδοθεί 128 εγκρίσεις/προεγκρίσεις/γνωμοδοτήσεις κ.λπ.

Οι υπόλοιπες προτάσεις έχουν επιστραφεί στους φορείς προκειμένου να αναμορφωθούν, ενώ τρεις προτάσεις απορρίφθηκαν.

Από τις εγκεκριμένες δράσεις του υπουργείου, σχεδόν το σύνολό τους βρίσκεται σε στάδιο πρότασης (63 στον αριθμό) ή σε επίπεδο τεχνικού δελτίου (49 στον αριθμό). Οι προτάσεις αυτές ή τα ΤΔΠΠ (τεχνικά δελτία προτεινόμενων πράξεων), αφού εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους, θα πρέπει στη συνέχεια να γίνουν προκηρύξεις, να λάβει χώρα ο σχετικός δημόσιος διαγωνισμός, να επιλεγεί ο ανάδοχος και στη συνέχεια να αρχίσει η υλοποίησή του έργου.

Η διαδικασία αυτή, αν ποτέ ολοκληρωθεί, απαιτεί 12 έως 18 μήνες, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν ενστάσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Την καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων αποτυπώνει και η ίδια η αναφορά προόδου υλοποίησης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής (ΕΨΣ). Παρά τις γενικόλογες διατυπώσεις που αξιοποιεί, φαίνεται ότι τα περισσότερα έργα της ΕΨΣ βρίσκονται σε στάδιο «ωρίμανσης», δηλαδή σε επίπεδο σχεδιασμού. Μόνον μερικά από αυτά έχουν περάσει σε επίπεδο «θεσμοθέτησης» και έχουν ολοκληρωθεί.

Με τον όρο «θεσμοθέτηση» ορίζονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες προκειμένου μια ενέργεια να έχει την απαιτούμενη θεσμική κάλυψη και νομιμοποίηση (π.χ. έκδοση νόμου, εγκυκλίου, υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας, υπογραφή σύμβασης κ.λπ.). Τέλος, υπάρχει το στάδιο «υλοποίησης» στο οποίο βρίσκονται πολύ λίγα έργα, κυρίως του τηλεπικοινωνιακού τομέα κι εκείνα που είναι ανεξάρτητα από την ηγεσία του ΨΗΠΤΕ (π.χ. EquiFund).