ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόστιμο 27,5 εκατ. στην Ελαΐς – Unilever από την Επ. Ανταγωνισμού

Πρόστιμο 27,5 εκατ.  στην Ελαΐς – Unilever από την Επ. Ανταγωνισμού

Ενα από τα μεγαλύτερα πρόστιμα στην ιστορία της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή στην Ελαΐς – Unilever, διαπιστώνοντας σημαντικές παραβάσεις του νόμου περί ανταγωνισμού οι οποίες, μάλιστα, λάμβαναν χώρα επί 21 χρόνια. Oι διαπιστωθείσες παραβάσεις αφορούν την αγορά μαργαρινών, δραστηριότητα η οποία πλέον έχει μεταβιβασθεί στην εταιρεία Upfield του fund KKR.

Ειδικότερα, η Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 27,56 εκατ. ευρώ στην εταιρεία, καθώς έκρινε ότι η Ελαΐς – Unilever προέβη στις εξής παραβάσεις:

α) Παρείχε καταχρηστικές εκπτώσεις στόχου και με τη ρήτρα μη προβολής ανταγωνιστικών προϊόντων για το χρονικό διάστημα από τις 19 Ιουνίου 2002 έως τις 21 Οκτωβρίου 2008. Για την παράβαση αυτή επιβλήθηκε ομόφωνα πρόστιμο 8,67 εκατ. ευρώ.

β) Συμμετείχε σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη (καθορισμό τιμών μεταπώλησης, απαγόρευση ενεργητικών και παθητικών πωλήσεων, ρήτρα μη άσκησης ανταγωνισμού) για το χρονικό διάστημα από 26 Σεπτεμβρίου 1996 έως και τουλάχιστον στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Για την παράβαση αυτή επιβλήθηκε κατά πλειοψηφία πρόστιμο 18,89 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία απειλείται με πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς την παραπάνω απόφαση.

Με άλλα λόγια, η Ελαΐς – Unilever παρείχε πρόσθετες εκπτώσεις στους λιανεμπόρους που υπερέβαιναν ορισμένο στόχο πωλήσεων. Τούτο από μόνο του θεωρείται συνήθης πρακτική. Οταν όμως προσφέρονται οι λεγόμενες αναδρομικές εκπτώσεις (εκπτώσεις δηλαδή για το σύνολο των αγορών και όχι μόνο για εκείνες που ξεπερνούν τον στόχο), τότε ενδέχεται να προκαλούν σημαντικό αποκλεισμό στην αγορά, δεδομένου ότι μπορεί να καθιστούν λιγότερο ελκυστικό για τους λιανεμπόρους να αλλάζουν προμηθευτή για μικρό μέρος της ζήτησης, εάν αυτό θα οδηγούσε σε απώλεια των αναδρομικών εκπτώσεων. Επιπλέον, αν και η απαγόρευση των λεγόμενων ενεργητικών πωλήσεων επιτρέπεται, δεν ισχύει το ίδιο για τις παθητικές πωλήσεις. Για παράδειγμα, δεν μπορεί ένας προμηθευτής να απαγορεύσει σε ένα σούπερ μάρκετ να πουλάει μέσω Διαδικτύου, που αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές παθητικών πωλήσεων.

Τα μεγαλύτερα πρόστιμα μέχρι στιγμής έχουν επιβληθεί στις εταιρείες ΑΚΤΩΡ, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, BP Hellas και Nestle.