ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην έρευνα στρέφονται οι επιχειρήσεις

Στην έρευνα στρέφονται οι επιχειρήσεις

Διέξοδο για την ανάπτυξή τους αναζητούν οι ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα της έρευνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), οι δράσεις έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) στη χώρα μας το 2017 αυξήθηκαν κατά 15,9% και ξεπέρασαν πρώτη φορά τα 2 δισ. ευρώ.

Ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθαν στο 1,14% (ένταση Ε&Α) και ως απόλυτο μέγεθος διαμορφώθηκε σε 2,033 δισ. ευρώ. Μοχλός ανάπτυξης, όπως και το 2016, ήταν οι δαπάνες Ε&Α που έγιναν από/στον επιχειρηματικό τομέα. Περίπου τα εννέα στα δέκα επιπλέον ευρώ δαπάνης Ε&Α διοχετεύθηκαν στις επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, η επιπλέον δαπάνη στη χώρα μας ανήλθε σε 278,8 εκατ. ευρώ και περίπου τα 250 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε δαπάνες Ε&Α στον επιχειρηματικό τομέα. Ετσι οι επιχειρήσεις συνέβαλαν στο 0,54% της έντασης Ε&Α στη χώρα μας, έναντι 0,43% που ήταν την προηγούμενη περίοδο και 0,32% που ήταν το 2015.

Μάλιστα καθώς στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις (ΔΕΚΟ), σύμφωνα με τα στελέχη του ΕΚΤ, ήταν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις εκείνες που οδήγησαν την αύξηση της δαπάνης Ε&Α. «Η τάση πλέον είναι εμφανής. Οι ελληνικές (ιδιωτικές) επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι η ανάπτυξή τους πρέπει να βασιστεί στην έρευνα και την καινοτομία των προϊόντων τους», λέει η δρ Εύη Σαχίνη, διευθύντρια του ΕΚΤ. Η ίδια σημειώνει ότι ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός επιχειρηματιών που στοχεύει σε αγορές του εξωτερικού, τόσο από τον τομέα των υπηρεσιών, όσο και από τον τομέα της μεταποίησης, αναγνωρίζει ότι η έρευνα και η εξέλιξη των προϊόντων και των υπηρεσιών τους καθιστούν πιο ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις τους.

Το υπόλοιπο 1/10 της επιπρόσθετης δαπάνης στη χώρα μας προήλθε από τον κρατικό τομέα και από τους ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς. Αναλυτικά, η εξέλιξη των δαπανών Ε&Α στη χώρα μας ανά τομέα το 2017 έχει ως εξής:

• Στον τομέα των επιχειρήσεων, οι συνολικές δαπάνες Ε&Α ανέρχονται σε 990,8 εκατ. ευρώ (+33,8% σε σχέση με το 2016).

• Στον κρατικό τομέα, οι συνολικές δαπάνες σε Ε&Α ανέρχονται σε 448,1 εκατ. ευρώ (+2,1%).

• Στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε 577,7 εκατ. ευρώ (+3,3%).

• Στον τομέα των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων οι δαπάνες ανέρχονται σε 16,4 εκατ. ευρώ (+5,1%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΤ, τα ιδιωτικά κονδύλια των επιχειρήσεων και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ήταν οι βασικοί χρηματοδότες της αύξησης της δαπάνης. Οι επιχειρήσεις, ως πηγή προέλευσης της Ε&Α, συνέβαλαν κατά τα 2/3 στην ετήσια αύξηση των δαπανών (205 εκατ. ευρώ) και ο δημόσιος τομέας κατά το υπόλοιπο 1/3 (73 εκατ. ευρώ). Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αυξήθηκε κατά 44 εκατ. ευρώ και ανήλθε στα 591 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή αντιστάθμισε πλήρως τη μείωση των πόρων του ΕΣΠΑ. Σημειώνεται ότι το ΕΣΠΑ, ως χρηματοδότησης της Ε&Α στη χώρα μας, περιορίζεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Από 388 εκατ. ευρώ, με τα οποία συνέβαλε το 2015, την επόμενη χρονιά η συμβολή του περιορίσθηκε σε 101 εκατ. ευρώ και πέρυσι μόλις που ξεπέρασε τα 80 εκατ. ευρώ.

Παρά όμως τη θεαματική αύξηση των δαπανών Ε&Α στη χώρα μας, η ένταση Ε&Α παραμένει περίπου στο μισό του μέσου όρου της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος στην Ε.Ε. (Ε.Ε. των «28») ανέρχεται σε 2,03% και στην Ευρωζώνη (Ε.Ε. των «19») στο 2,13%.