ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο Euronext για πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια η Τιτάν

Στο Euronext για πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια η Τιτάν

Με στόχο την απόκτηση πρόσβασης σε διεθνή κεφάλαια και χωρίς να θιγεί με κανέναν τρόπο η παρουσία στην Ελλάδα, ο όμιλος τσιμέντων Τιτάν αναμένεται να προχωρήσει στη μεταφορά της μητρικής εταιρείας στο Βέλγιο. Με βάση το σχέδιο, που έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, νέα μητρική του ομίλου θα είναι η νεοσυσταθείσα Titan Cement International S.A., η οποία εδρεύει στο Βέλγιο. Μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, η εν λόγω εταιρεία θα προβεί στην εισαγωγή των μετοχών της στο χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση τόσο στο Euronext του Παρισιού, όσο και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για τον σκοπό αυτό, η Titan Cement International έχει ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, ονομαστικής αξίας 3,45 ευρώ εκάστη.

Παράλληλα, όπως διαβεβαιώνουν στελέχη του ομίλου, η ελληνική παρουσία θα παραμείνει ως έχει μέχρι σήμερα, τόσο σε επίπεδο εργαζομένων, όσο και σε επίπεδο παραγωγικών μονάδων, ενώ θα συνεχιστεί και η απόδοση φόρων στην Ελλάδα, από την Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, σε ό,τι αφορά βέβαια το σκέλος της εν Ελλάδι δραστηριότητας και χωρίς να ενοποιούνται πλέον τα κέρδη από τις δραστηριότητες του εξωτερικού.

Στόχος της κίνησης αυτής είναι, κατ’ αρχάς, η απόκτηση πρόσβασης σε ευρύτερη βάση επενδυτών και με τον τρόπο αυτό να διευρυνθούν οι πηγές άντλησης κεφαλαίων του ομίλου, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού. Ετσι, η χρηματοδότηση του ομίλου, στοιχείο καθοριστικό για τη μελλοντική ανάπτυξη, θα γίνεται πλέον με όρους ανάλογους εκείνων που εξασφαλίζουν οι ανταγωνιστές του Τιτάνα. Παράλληλα, με την παράλληλη διαπραγμάτευση σε τρία διαφορετικά χρηματιστήρια, θα αντικατοπτριστεί και ενισχυθεί ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου Τιτάν, που σήμερα έχει αναπτύξει παρουσία σε 14 χώρες, με το 90% του ετήσιου κύκλου εργασιών να προέρχεται από τις αγορές του εξωτερικού.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Τάκης Αράπογλου, πρόεδρος του Δ.Σ. της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, ανέφερε ότι «η προτεινόμενη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων, αποτελεί έναν ακόμα σταθμό της εξωστρεφούς πορείας του ομίλου, η οποία αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ανταγωνιστικότητα και στη μελλοντική ανάπτυξή του».