ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ρύθμιση οφειλών μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού για τις ΠΑΕ και ΚΑΕ

rythmisi-ofeilon-meso-exodikastikoy-michanismoy-gia-tis-pae-kai-kae-2279769

Τη δυνατότητα να εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους έχουν πλέον και οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες (ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιριστικές ανώνυμες εταιρείες – ΠΑΕ και ΚΑΕ). Αυτό προβλέπει απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου. Με την ίδια απόφαση καταργείται εξάλλου ο περιορισμός που προέβλεπε ότι ο οικονομολόγος, λογιστής, ή φοροτεχνικός έπρεπε να είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τουλάχιστον 5 χρόνια.

Oπως, βεβαίως, ισχύει και στις περιπτώσεις των άλλων εταιρειών έτσι και για τις ΠΑΕ και ΚΑΕ ισχύουν τα ίδια κριτήρια επιλεξιμότητας, ήτοι να έχουν σε μία τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες χρήσεις θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή να έχουν θετική καθαρή θέση.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούσε να υπαχθεί κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ιδιότητα. Στον εξωδικαστικό μηχανισμό, αλλά μόνο για ρύθμιση των οφειλών τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, μπορούν να υπαχθούν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Επιπλέον, με την ίδια απόφαση προβλέπεται ο εμπειρογνώμονας που καταρτίζει έκθεση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης είτε νομικό πρόσωπο παροχής λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών που εκπροσωπείται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχο επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη.

Υπενθυμίζεται ότι η διάταξη αυτή αφορά την περίπτωση που οι οφειλέτες έχουν οφειλές άνω των 125.000 ευρώ και το Δημόσιο είναι αυτό που προτείνει λύσεις για τη ρύθμισή τους.

Σύμφωνα με την έως τώρα νομοθεσία, ο εμπειρογνώμονας έπρεπε να είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος ή άδεια λογιστή φοροτεχνικού τάξης Α’, είτε νομικό πρόσωπο.