ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτιωμένο τίμημα θα κληθούν να καταθέσουν οι 2 υποψήφιοι για «Ντυνάν»

Βελτιωμένο τίμημα θα κληθούν να καταθέσουν οι 2 υποψήφιοι για «Ντυνάν»

Σε βελτίωση του προσφερόμενου τιμήματος αναμένεται να κληθούν από τον σύμβουλο πώλησης PWC οι δύο υποψήφιοι επενδυτές που έχουν καταθέσει δεσμευτικές προσφορές για την εξαγορά του «Ερρίκος Ντυνάν». Στόχος της Τράπεζας Πειραιώς, οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη του διαγωνισμού να έχουν ληφθεί έως την επόμενη εβδομάδα.

Αν και επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί η ταυτότητα των δύο υποψηφίων επενδυτών, εκτός από το Ιδρυμα Ωνάση, που έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του, η δεύτερη προσφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, προέρχεται από βουλγαρικό fund που έχει ωστόσο διασυνδέσεις με αμερικανικά επενδυτικά συμφέροντα. Παρά το γεγονός ότι από την πλευρά του πωλητή δεν έχουν υπάρξει ανακοινώσεις, πηγές της τράπεζας σημειώνουν ότι η προσφορά από το συγκεκριμένο επενδυτικό fund θεωρείται μη αξιόπιστη. Την ίδια στιγμή, σοβαρές επιφυλάξεις υπάρχουν και για την προσφορά που κατέθεσε το Ιδρυμα Ωνάση, κυρίως ως προς το ύψος του προσφερόμενου τιμήματος με βάση μια σειρά αιρεσιμοτήτων που θέτει ο υποψήφιος αγοραστής. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος των χρεών που ανέρχονται σε 110 εκατ. ευρώ, οι ανάγκες για τον εκσυγχρονισμό του «Ερρίκος Ντυνάν», μέσα από ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα, η διατήρηση του συνόλου του αριθμού των εργαζομένων, αλλά και το γεγονός ότι το νοσοκομείο δεν έχει καταφέρει ακόμη να περάσει στην κερδοφορία. Να σημειωθεί ότι το 2017 κατεγράφη αρνητικό EBITDA (ζημίες προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) 6,9 εκατ. ευρώ και οι ζημίες μετά από φόρους, αν και περιορίστηκαν, διαμορφώθηκαν στα 13,5 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά κατά 19,5 εκατ. ευρώ.

Στη βάση αυτή, η διαδικασία για τη βελτίωση του τιμήματος, που αναμένεται εντός των προσεχών ημερών, κάθε άλλο παρά τυπική εκτιμάται ότι θα είναι. Την πεποίθηση αυτή ενισχύει η άποψη που διατυπώνεται πως η τράπεζα δεν πρόκειται να συνομολογήσει σε μια προσφορά που θα είναι πολύ κατώτερη από την αξία που η τράπεζα έχει εγγράψει το «Ερρίκος Ντυνάν» στα βιβλία της και η οποία ανέρχεται σε 110 εκατ. ευρώ. Το γεγονός ότι με βάση τις μέχρι σήμερα πληροφορίες η προσφορά του Ιδρύματος Ωνάση, που κινείται κοντά στα 50 εκατ. ευρώ, απέχει πολύ από το επιδιωκόμενο τίμημα, η μεταβίβαση του «Ντυνάν» σε ανάλογο τίμημα θα υποχρέωνε την τράπεζα να αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη επένδυση με σημαντική ζημία. Οι προβληματισμοί αυτοί που διατυπώνονται ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών, δημιουργούν κλίμα αποτυχίας του διαγωνισμού, υπό την αίρεση πάντα ότι στο στάδιο των βελτιωτικών προσφορών δεν θα υπάρξει ανατροπή. Η εντύπωση ότι ο διαγωνισμός οδηγείται στο να κηρυχθεί άγονος, άλλωστε, είναι διάχυτος στην αγορά και είναι χαρακτηριστικό ότι πηγές και από την πλευρά της τράπεζας αφήνουν να εννοηθεί ότι η πώληση του «Ντυνάν» μπορεί να μετατεθεί για αργότερα. Οπως μάλιστα σημειώνουν, η αποεπένδυση από την «Ημιθέα», δηλαδή την εταιρεία που διαχειρίζεται το νοσοκομείο, δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία που θα πρέπει να μεταβιβαστούν στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης που έχει συμφωνηθεί με την DG Comp. Η Τράπεζα Πειραιώς είχε κατηγοριοποιήσει τη συμμετοχή της στην «Ημιθέα» στο χαρτοφυλάκιο μη κύριων δραστηριοτήτων Piraeus Legacy Unit (PLU), μεταφέροντάς τη στο «διακρατούμενο προς πώληση χαρτοφυλάκιο», με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης εντός του 2018.