ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξεκίνησε το market test για τον σταθμό LNG Αλεξανδρούπολης

xekinise-to-market-test-gia-ton-stathmo-lng-alexandroypolis-2281192

Ξεκίνησε χθες από την Gastrade (όμιλος Κοπελούζου) και ολοκληρώνεται στις 14 Δεκεμβρίου η πρώτη φάση του market test, της υποβολής μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος, για τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου της Αλεξανδρούπολης.

Το έργο, το οποίο έχει ενταχθεί στον κατάλογο των Εργων Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ενωσης (PCI), είναι πλήρως αδειοδοτημένο και στοχεύει στην παροχή εναλλακτικής πηγής φυσικού αερίου για τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς θα συμβάλει στην ασφάλεια εφοδιασμού της περιοχής, στη διαφοροποίηση των οδών και των πηγών αερίου αλλά και στην ευελιξία των τιμών και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού. Θα ικανοποιήσει την πρόσθετη ζήτηση φυσικού αερίου στην περιοχή μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, θα δώσει πρόσβαση σε LNG και θα συμβάλει στην άρση της απομόνωσης των αγορών αυτών, ενώ θα ενισχύσει τη διείσδυση του φυσικού αερίου στην αγορά. Το FSRU θα έχει ονομαστική δυναμικότητα αεριοποίησης και εξαγωγής 530 εκατ. κανονικών κυβικών ποδιών ανά ημέρα («mmscfd»), που αντιστοιχεί σε 600.000 καν. κυβικών μέτρων ανά ημέρα (5,5 δισ. κ.μ. ετησίως) και μέγιστη τεχνική δυναμικότητα αεριοποίησης και εξαγωγής 800 mmscfd, που αντιστοιχούν σε 950.000 κανονικών κ.μ. ανά ημέρα (8,3 δισ. κ.μ./έτος).

Το LNG που παραδίδεται και αποθηκεύεται στο FSRU επαναεριοποιείται και μεταφέρεται στο κατάντη σύστημα φυσικού αερίου στην αιτούμενη από τους χρήστες του έργου παροχή. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο μελλοντικής σύνδεσης με το σύστημα μεταφοράς αερίου TAP. Για τη Βουλγαρία και τις παρακείμενες σε αυτή αγορές, το έργο θα μεταφέρει φυσικό αέριο μέσω του διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), του οποίου η εμπορική λειτουργία προγραμματίζεται εντός του 2020. Η διαδικασία υποβολής προσφορών για την κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους και η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το 2ο τρίμηνο του 2019.

Η εμπορική λειτουργία του προβλέπεται για το 4ο τρίμηνο του 2020. Το έργο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί μέσω ιδίων πόρων, εμπορικών τραπεζών και ιδίων κεφαλαίων, με πιθανή συγχρηματοδότηση από δημόσιους πόρους. Δημόσια κονδύλια θα χορηγηθούν μέσω του ελληνικού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, εν μέρει μέσω εθνικής συμμετοχής και εν μέρει μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), εντός της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 και στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία».