Στη Eurobank η θυγατρική της Πειραιώς στη Βουλγαρία

Στη Eurobank η θυγατρική της Πειραιώς στη Βουλγαρία

2' 47" χρόνος ανάγνωσης

Συμφωνία για τη μεταβίβαση της θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στη Βουλγαρία, της Piraeus Bank Bulgaria (PBB), στη θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, Eurobank Bulgaria (Postbank), ανακοίνωσαν οι δύο όμιλοι.

Με την εξαγορά, ο όμιλος της Eurobank ενισχύει τη δραστηριότητά του στη Βουλγαρία, αυξάνοντας το μερίδιό του στην τοπική αγορά άνω του 10% και κατατάσσεται στην τρίτη θέση, βάσει χορηγήσεων. Η PBB δραστηριοποιείται στη λιανική και κυρίως στην εταιρική τραπεζική και, με βάση τα στοιχεία Σεπτεμβρίου 2018, διαθέτει σύνολο ενεργητικού 1,7 δισ. ευρώ, συνολικά δάνεια 820 εκατ. ευρώ και καταθέσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Απασχολεί πάνω από 900 εργαζομένους και το δίκτυό της αριθμεί 70 καταστήματα.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Postbank θα διαθέτει σύνολο ενεργητικού άνω των 5 δισ. ευρώ, ίδια κεφάλαια άνω των 600 εκατ. ευρώ και μετά την πλήρη υλοποίηση των προσδοκώμενων συνεργειών τα αποτελέσματα προ προβλέψεων (PPI) εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 150 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα θα ξεπεράσουν τα 70 εκατ. ευρώ. H Postbank μετά την εξαγορά θα συνεχίσει να διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση και υψηλή ρευστότητα. Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 75 εκατ. ευρώ και εκτιμάται πως θα έχει οριακή επίπτωση -14 μονάδες βάσης στα κεφάλαια της Eurobank, ενώ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες, η επίπτωση αναμένεται να είναι θετική.

Από την πλευρά της Τράπεζας Πειραιώς, η πώληση συνεπάγεται τη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού κατά 700 εκατ. ευρώ, με συνεπακόλουθη ενίσχυση του δείκτη CET1 κατά 15 μονάδες βάσης σε σχέση με τον Ιούνιο 2018. Η συναλλαγή αποτελεί το τελευταίο σημαντικό ορόσημο ως προς την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Σταύρος Ιωάννου σημείωσε ότι «η απόκτηση της PBB συνάδει με τη στρατηγική της Eurobank να εστιάσει στην ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων σε αγορές που έχει αναγνωρίσει ως βασικές, μεταξύ των οποίων και η βουλγαρική. Η Eurobank Βουλγαρίας θα είναι πλέον η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας μετά την εξαγορά. Στόχος μας είναι η ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και καταθετών μας, η ενίσχυση μέσω χρηματοδοτήσεων της βουλγαρικής οικονομίας και επιπλέον η ενίσχυση και η στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη γείτονα χώρα».

H ενίσχυση των δραστηριοτήτων του ομίλου της Eurobank στην αγορά της Βουλγαρίας ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της διοίκησης για την εμπέδωση της παρουσίας της σε συγκεκριμένες αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Υπενθυμίζεται ότι το 2016 η Eurobank Bulgaria (Postbank) απέκτησε τις τραπεζικές υπηρεσίες της Alpha Bank, υλοποιώντας ένα ακόμη βήμα μεγέθυνσης.

Η επιλογή ενίσχυσης της παρουσίας του ομίλου σε συγκεκριμένες αγορές του εξωτερικού αποδείχθηκε ορθή στον βαθμό που, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του β΄ τριμήνου του 2018, οι θυγατρικές του ομίλου στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, στη Σερβία και στο Λουξεμβούργο συνεισέφεραν συνολικά καθαρά κέρδη 41,6 εκατ. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 19,4% το β΄ τρίμηνο, ενώ συνολικά το α΄ εξάμηνο του 2018 τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 13,3%, στα 73 εκατ. ευρώ, και για το 2018 η εκτίμηση ανεβάζει την κερδοφορία του ομίλου από τις διεθνείς δραστηριότητες στα 120-150 εκατ. ευρώ. Με βάση τα αποτελέσματα του β΄ τριμήνου, η Postbank (Eurobank Bulgaria AD) κατέγραψε κέρδη 16,6 εκατ. ευρώ και οργανικά έσοδα 50 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α΄ τριμήνου του 2019.