ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για «φωτογραφική» διάταξη σε έργο της Περιφέρειας Αττικής κάνει λόγο ο ΣΑΤΕ

Για «φωτογραφική» διάταξη σε έργο της Περιφέρειας Αττικής κάνει λόγο ο ΣΑΤΕ

Για φωτογραφική διάταξη, η οποία ευνοεί συγκεκριμένους προμηθευτές ασφαλτοστρώσεων κάνει λόγο σε παρέμβασή του ο ΣΑΤΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών). Πρόκειται για έργο της Περιφέρειας Αττικής, που αφορά τη βελτίωση και την περιοδική συντήρηση υποδομών στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής. Σε επιστολή του ο ΣΑΤΕ στέκεται στον όρο του διαγωνισμού, που θέτει ως προϋπόθεση την απαίτηση συνεργασίας με συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος, το οποίο να βρίσκεται σε απόσταση έως 40 χιλιομέτρων (σε ευθεία γραμμή) από την πλατεία Συντάγματος, ενώ εκφράζει την ανησυχία του για σχετικές δηλώσεις του αντιπεριφερειάρχη Χ. Καραμάνου, ότι με τον ίδιο τρόπο θα δημοπρατηθούν συνολικά πέντε διαγωνισμοί ύψους 88 εκατ. ευρώ. Ο ΣΑΤΕ επισημαίνει, κατ’ αρχάς, ότι οποιοδήποτε κριτήριο διαγωνισμού προϋποθέτει πρόσθετη εμπειρία, επιπλέον στελέχωση, πρόσθετο μηχανολογικό εξοπλισμό, ή πρόσθετα χρηματοοικονομικά κριτήρια, σε σχέση με τις ελάχιστες προϋποθέσεις του εργοληπτικού πτυχίου των συμμετεχόντων, θα πρέπει να έχει την έγκριση του υπ. Υποδομών και Μεταφορών. Συμπληρώνει μάλιστα, ότι «ειδικά η Διεύθυνσή σας όφειλε να γνωρίζει και για έναν επιπλέον λόγο καθόσον έχουν ήδη ακυρωθεί διαγωνισμοί έργων σας μετά από αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

Εκτός όμως από το τυπικό ζήτημα, ο ΣΑΤΕ αναφέρει ότι και η συγκεκριμένη απαίτηση είναι απολύτως φωτογραφική αφού επιτρέπει την προμήθεια ασφαλτικών μόνο σε απολύτως περιορισμένο αριθμό συγκροτημάτων παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος, αποκλείοντας πολλά γειτονικά συγκροτήματα που ενδεχομένως να βρίσκονται και πιο κοντά σε συγκεκριμένα τμήματα του έργου (π.χ. Θήβα, Κόρινθος, Χαλκίδα ή και εντός Αττικής). Ετσι, αποκλείεται μεγάλος αριθμός κινητών συγκροτημάτων που υπάρχουν σε όλη τη χώρα και τηρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας προμηθεύοντας υλικό σε έργα εθνικής οδοποιίας.

Σύμφωνα με τον ΣΑΤΕ, το ουσιώδες μέτρο για να αποφεύγονται κακοτεχνίες σε έργα συντηρήσεων ασφαλτικών όπως επίσης και πιθανές υπερβολικές χρεώσεις ποσοτήτων, είναι η συνεχής επιτόπια επίβλεψη καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και πιθανότατα ο προγραμματισμός ασφαλτοστρώσεων σε ώρες και ημέρες που δεν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία (όπως γίνεται σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις).