ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σκαραμαγκάς: Αγώνας δρόμου για αποφυγή των προστίμων

Σκαραμαγκάς: Αγώνας δρόμου για αποφυγή των προστίμων

Αγώνα με τον χρόνο πρέπει να δώσουν η ελληνική κυβέρνηση και ο ειδικός διαχειριστής των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ) προκειμένου να αποφευχθεί ο καταλογισμός βαρύτατων προστίμων από την Ε.Ε. Η Ελλάδα υποχρεώνεται πάντως, ούτως ή άλλως, από απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και της κοινοποιήθηκε χθες, να καταβάλει κατ’ αποκοπήν ποσό 10 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της Ενωσης αλλά και σε επιπλέον χρηματική ποινή άνω των 7 εκατ. ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης, διότι δεν ανέκτησε τις κρατικές ενισχύσεις που χορήγησε στην «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.», δηλαδή τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

«Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ήταν αναμενόμενη και δικαιώνει απόλυτα την επιλογή της κυβέρνησης να θέσει τα ναυπηγεία σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης», σημείωσε για την υπόθεση ο αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας Στέργιος Πιτσιόρλας. «Η απόφαση του Δικαστηρίου αφορά τη μη συμμόρφωση της χώρας μας ως προς την απόφαση της Επιτροπής του 2008 περί κρατικών ενισχύσεων στην ΕΝΑΕ και αναδεικνύει την ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων» συμπλήρωσε, προσθέτοντας ότι «η εξάμηνη προθεσμία που θέτει για την εκτέλεσή της αποτελεί αναγνώριση του γεγονότος ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει πλέον δρομολογήσει τις διαδικασίες ανάκτησης. Διαδικασίες που θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε αυτό το εξάμηνο κι έτσι θα αντιμετωπιστεί ριζικά το όλο θέμα». Εκτιμά δηλαδή ότι οι διεθνείς διαγωνισμοί που έχει ξεκινήσει ή αυτοί που θα ξεκινήσει ο ειδικός διαχειριστής για το σύνολο του ενεργητικού της ΕΝΑΕ θα έχουν προχωρήσει και το προϊόν τους θα καλύψει ένα μέρος των απαιτήσεων που προκύπτουν από τις επιδοτήσεις. Απουσία άλλων στοιχείων ενεργητικού το ζήτημα πιστεύεται πως θα κλείσει εκεί. Θα χρειαστεί, όμως, μεγάλη προσπάθεια αλλά και τύχη για να πορευθούν όλα ομαλά, αφού, αν μη τι άλλο, ο μέχρι πρότινος βασικός μέτοχός τους, η Privinvest, μιλά για υφαρπαγή της περιουσίας της και έχει προσφύγει σε νέα διαιτησία, ενώ παράλληλα διεκδικεί άνω των 200 εκατ. που έχουν επιδικαστεί από προηγούμενη διαιτητική απόφαση.

Το 2010, η Κομισιόν, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα δεν είχε συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις που όριζε η απόφαση του 2008, άσκησε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προσφυγή. Τον Δεκέμβριο του 2015, οι ελληνικές αρχές απέστειλαν στην ΕΝΑΕ εντολή ανάκτησης ποσού 523.352.889,23 ευρώ (περίπου το 80% του προς ανάκτηση ποσού) και τον Φεβρουάριο του 2017 κίνησαν διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης αλλά δεν ανέκτησαν κανένα ποσό, λόγω προηγούμενων κατασχέσεων από άλλους πιστωτές και της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης. Το 2017, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα εξακολουθούσε να μη συμμορφώνεται με την απόφαση του 2012, η Επιτροπή αποφάσισε να ασκήσει εκ νέου προσφυγή. Με τη χθεσινή απόφασή του το Δικαστήριο διαπιστώνει, αφενός, ότι κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας που έταξε η Ε.Ε. με την προειδοποιητική επιστολή του 2014 (ήτοι την 27η Ιανουαρίου 2015), η Ελλάδα δεν είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωσή της να λάβει όλα τα μέτρα που συνεπαγόταν η εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου του 2012 και, αφετέρου, ότι η παράβαση αυτή εξακολουθούσε να υφίσταται έως την εξέταση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης από το Δικαστήριο. Συνεπώς, το Δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να επιβληθούν στην Ελλάδα χρηματικές κυρώσεις υπό τη μορφή εξαμηνιαίας χρηματικής ποινής προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτέλεση της απόφασης του 2012 και κατ’ αποκοπήν ποσού ως αποτρεπτικού μέτρου.