ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θετικά αξιολογούν οι τράπεζες το σχέδιο ΤτΕ

Θετικά αξιολογούν οι τράπεζες το σχέδιο ΤτΕ

Κατ’ αρχήν θετική υπήρξε η υποδοχή που επιφύλαξαν οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών στο σχέδιο που επεξεργάστηκε η ΤτΕ για τη μείωση των κόκκινων δανείων, κάνοντας χρήση του αναβαλλόμενου φόρου. Το σχέδιο παρουσιάστηκε χθες από τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Γιάννη Στουρνάρα στους επικεφαλής των τραπεζών, Δημήτρη Μαντζούνη από την Alpha Bank, Παύλο Μυλωνά από την Εθνική Τράπεζα, Φωκίωνα Καραβία από τη Eurobank, τον ανώτερο γενικό διευθυντή της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργο Γεωργακόπουλο και τον Θεόδωρο Πανταλάκη από την Attica Bank.

Η πρόταση, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, χαρακτηρίστηκε ενδιαφέρουσα, μένει να συζητηθεί περαιτέρω τόσο με τις ίδιες τις τράπεζες όσο και με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να πάρει τη μορφή ενός τελικού σχεδίου, που θα υποβληθεί προς έγκριση στον SSM και στη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε., που έχει και τον τελικό λόγο για το κατά πόσο μπορεί η συμμετοχή του Δημοσίου με την εκχώρηση μέρους του αναβαλλόμενου φόρου να είναι κρατική ενίσχυση.

Θετικά αξιολογούν οι τράπεζες το σχέδιο ΤτΕ-1

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός οχήματος ειδικού σκοπού (SPV), στο οποίο θα μεταβιβαστούν 40 δισ. ευρώ κόκκινων δανείων από το σύνολο των 88 δισ. ευρώ που έχουν σήμερα στο χαρτοφυλάκιό τους οι τράπεζες. Στο SPV θα μεταβιβαστεί επίσης και ένα μέρος –περί τα 7,5 δισ. ευρώ–- από τον αναβαλλόμενο φόρο (DTC), που σήμερα αποτελεί βασικό τμήμα των ιδίων κεφαλαίων τους. Oπως έχει γράψει η «Κ», η απώλεια 7,5 δισ. ευρώ από τον αναβαλλόμενο φόρο θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε κεφαλαιακές ανάγκες, που υπολογίζονται από 2 έως 3 ποσοστιαίες μονάδες και μεταφράζονται σε 3 έως 5 δισ. ευρώ. Οι ανάγκες αυτές θα καλυφθούν μέσω ομολόγων Tier ΙΙ. Το σενάριο βασίζεται στην παραδοχή ότι οι τράπεζες ούσες πλέον σε καλύτερη θέση, αφού θα έχουν μειώσει στο μισό τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα μπορούν να απευθυνθούν στην αγορά για την άντληση κεφαλαίων. Με τη μείωση άλλωστε του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού, θα ενισχυθεί σε ποσοστιαία βάση και ο βασικός κεφαλαιακός δείκτης.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία θα κατηγοριοποιηθούν ανά χαρτοφυλάκιο, δηλαδή στεγαστικά, επιχειρηματικά κ.λπ., θα μεταβιβάζονται στο όχημα ειδικού σκοπού μαζί με τις εξασφαλίσεις τους, στην καθαρή λογιστική τους αξία, δηλαδή στην αξία τους μετά την αφαίρεση των προβλέψεων. Με δεδομένο ότι οι προβλέψεις των τραπεζών ανέρχονται στο 50%, η τιμή στην οποία θα μεταφερθούν τα κόκκινα δάνεια υπολογίζεται στα 20 δισ. ευρώ. Το SPV θα τιτλοποιεί αυτά τα δάνεια και οι τίτλοι θα μπορούν να αγοραστούν από υποψήφιους επενδυτές, στην τιμή που θα διαμορφώνεται στην αγορά, ενώ το τμήμα που δεν θα πωλείται θα το κρατούν στα βιβλία τους οι τράπεζες. Σημειώνεται ότι η τιτλοποίηση θα υλοποιείται με τον διαχωρισμό του τίτλου σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το ρίσκο που έχει κάθε κατηγορία (senior, mezzanine και junior).

Το SPV θα αναθέσει σε ανεξάρτητο διαχειριστή τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων που θα μεταβιβαστούν. Εάν οι ανακτήσεις, δηλαδή οι εισπράξεις από τη διαχείριση αυτών των δανείων, είναι μικρότερες από την αξία των ομολόγων, τότε ο αναβαλλόμενος φόρος θα μετατρέπεται σε μετρητά για να καλύψει το έλλειμμα. Η κάλυψη θα μπορεί να φθάσει συνολικά έως τα 7,5 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι το Δημόσιο σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δώσει φρέσκο χρήμα για την κάλυψη του ελλείμματος.