Αυξήθηκαν 3,2% τα ασφάλιστρα ζωής το α΄ εξάμηνο

Αυξήθηκαν 3,2% τα ασφάλιστρα ζωής το α΄ εξάμηνο

2' 22" χρόνος ανάγνωσης

Ανοδο κατά 3,27% εμφανίζουν τα ασφάλιστρα ζωής, ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων, η αξία των οποίων ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε 1,06 δισ. ευρώ έναντι 1,03 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Ωστόσο η άνοδος αυτή δεν συμβαδίζει με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των ασφαλισμένων, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, το πλήθος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ήταν στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2018 μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2017 και διαμορφώθηκε στο 1,6 εκατομμύριο έναντι 1,7 το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

Με βάση τα στοιχεία για τον αριθμό συμβολαίων προκύπτει ότι η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί εναλλακτική επιλογή αποταμίευσης ή κάλυψη υγείας για σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, αλλά η δαπάνη που καταβάλλεται από τα νοικοκυριά απέχει πολύ από τη συνολική δαπάνη της κοινωνίας για την κάλυψη συνταξιοδοτικών αναγκών ή αναγκών υγείας.

Με δεδομένο ότι οι απασχολούμενοι στη χώρα είναι 3,9 εκατομμύρια, ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων δείχνει ότι ένα σημαντικό τμήμα του ενεργού πληθυσμού διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση, αλλά η δαπάνη που καταβάλλει είναι εξαιρετικά μικρή ώστε να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο αποταμίευσης.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της ΕΑΕΕ τόσο για το ύψος των ασφαλίστρων όσο και για τον αριθμό των συμβολαίων, αφορούν τόσο τα ατομικά όσο και τα ομαδικά προγράμματα, πολλά από τα οποία έχουν πάνω από έναν ασφαλισμένους ως δικαιούχους.

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι με εξαίρεση τα επενδυτικά προγράμματα, η αξία των οποίων μειώθηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα προγράμματα ζωής αλλά και τα προγράμματα υγείας που συνδέονται με ασφαλιστήρια ζωής, αυξήθηκαν σε σχέση με το περσινό εξάμηνο. Συγκεκριμένα, το ύψος των ασφαλίστρων για ατομικά συμβόλαια ζωής ανήλθε στα 346,4 εκατ. ευρώ έναντι 330,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017, ενώ το ύψος των ασφαλίστρων για ατομικά νοσοκομειακά προγράμματα ανήλθε σε 299,8 εκατ. ευρώ έναντι 284,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Αυξημένα ήταν στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους και τα ασφάλιστρα για ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια ή συμβόλαια υγείας, το ύψος των οποίων ανήλθε σε 229,9 εκατ. ευρώ έναντι 204,5 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένα σε σχέση με πέρυσι είναι τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι δανειολήπτες για την ασφάλιση της περιουσίας ή ζωής, μείωση που οφείλεται στην απουσία νέων χρηματοδοτήσεων, αλλά και στα υψηλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχει ο τραπεζικός κλάδος και τα οποία συμπαρασύρουν και τα ασφάλιστρα που συνδέονται με δάνεια.

Ενδιαφέρον στοιχείο με βάση τα στοιχεία της ΕΑΕΕ είναι η άνοδος του τραπεζοασφαλιστικού δικτύου στην πώληση ασφαλιστικών προγραμμάτων εις βάρος του παραδοσιακού δικτύου των ασφαλιστών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα από το τραπεζοασφαλιστικό δίκτυο διατέθηκε περίπου το 44% των ασφαλίστρων από ατομικά συμβόλαια έναντι 30,2% πέρυσι, ενώ αντίστοιχα η συμβολή των ασφαλιστών περιορίστηκε στο 42,2% από 56,6% πέρυσι.  Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις που πλήρωσαν οι ασφαλιστικές εταιρείες ανήλθαν στα 697,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους έναντι 695,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.