ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προτάσεις ΣΕΒ, Χ.Α., τραπεζών για αποφυγή νέων FF

Προτάσεις ΣΕΒ, Χ.Α., τραπεζών για αποφυγή νέων FF

Την κοινή πρωτοβουλία του ΣΕΒ, του Χρηματιστηρίου και της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών για την ανασύσταση και ενίσχυση του Εθνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης παρουσίασαν χθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας, ο πρόεδρος της ΕΕΤ Νίκος Καραμούζης και ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Σωκράτης Λαζαρίδης, στη σκιά της υπόθεσης της Folli Follie αλλά και άλλων αντίστοιχων που πλήττουν την εικόνα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οπως σημείωσε ο κ. Φέσσας, «τους τελευταίους μήνες παρακολουθούμε μεμονωμένες αλλά σημαντικές υποθέσεις κακής εταιρικής διακυβέρνησης. Οι υποθέσεις αυτές έχουν δημιουργήσει μια εντεινόμενη αμφισβήτηση, μια σκιά πάνω από την εταιρική αξία και αξιοπιστία των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι υποθέσεις αυτές δεν αποτελούν τον κανόνα. Είναι καθήκον μας να κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα και την αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων και της εταιρικής διακυβέρνησης ειδικά των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, είτε αυτές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο είτε όχι».

Ενα αποτελεσματικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης εισηγμένων και μη επιχειρήσεων έχει οικονομική και κοινωνική αξία, σημείωσε από την πλευρά του ο κ. Ν. Καραμούζης. «Η διαφάνεια, η λογοδοσία, η αξιοπιστία, ο αποτελεσματικός εξωτερικός και εσωτερικός έλεγχος, η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στην εταιρική διακυβέρνηση, βελτιώνουν τις συνθήκες βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης, επαυξάνουν τις πιθανότητες και διευρύνουν τα μέσα πρόσβασης στις αγορές και τους καλύτερους όρους δανεισμού, διασφαλίζουν τα συμφέροντα, άρα και την εύρυθμη λειτουργία όλων των εμπλεκομένων σε μια επιχειρηματική οντότητα μετόχων, διοίκησης, προμηθευτών, πιστωτών και τραπεζών, δημόσιας διοίκησης». Οπως τόνισε ο πρόεδρος της ΕΕΤ, «μετά τα πρόσφατα ατυχή γεγονότα, είναι αναγκαίο να επανεξετάσουμε σε πνεύμα συνεννόησης και χωρίς υπερβολές και ακρότητες το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης εισηγμένων και μη εταιρειών, αλλά κυρίως τους μηχανισμούς παρακολούθησης και εφαρμογής των αποφάσεων».

Από την πλευρά του ο κ. Λαζαρίδης επισήμανε πως η αύξηση της αξιοπιστίας της ελληνικής αγοράς προς τους διεθνείς και εγχώριους επενδυτές και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων είναι άμεσα συνυφασμένη με τη σωστή εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης. Είναι σημαντικό για τις εισηγμένες επιχειρήσεις να έχουν εταιρική διακυβέρνηση που τους επιτρέπει πρόσβαση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα με αποδεκτές αξίες, ανέφερε τονίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι επενδυτές θέτουν ως προϋπόθεση για την επένδυση σε μια εταιρεία την ύπαρξη και εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και ελληνικές τράπεζες, όπως τόνισε ο κ. Καραμούζης, οι οποίες έχουν εντάξει τη μορφή και τον τρόπο εταιρικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα για τις μεγάλες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Οι τρεις φορείς ανακοίνωσαν 14 προτάσεις προς τις επιχειρήσεις, τις ελεγκτικές αρχές και το κράτος, ανάμεσα στις οποίες η επικαιροποίηση του ελληνικού κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, η ανάπτυξη προτύπων λειτουργίας των συμβουλίων και των επιτροπών ελέγχου των επιχειρήσεων, ο διορισμός ανεξάρτητων μελών Δ.Σ. και η ανάπτυξη εργαλείων συγκριτικής αξιολόγησης πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.