ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η απόρριψη προστασίας καθιστά αβέβαιο το μέλλον της Folli Follie

Η απόρριψη προστασίας καθιστά αβέβαιο το μέλλον της Folli Follie

Σε καθεστώς διαχείρισης οξυμένης κρίσης ρευστότητας εισήλθε χθες ο όμιλος Folli Follie, με την εταιρεία να εξοφλεί προκαταβολικά στους εργαζομένους τον Νοέμβριο και το 90% του δώρου των Χριστουγέννων, υπό τον φόβο «παγώματος» των λογαριασμών της μετά την απόρριψη του αιτήματος προστασίας που υπέβαλε από το πρωτοδικείο.

Παράλληλα, οι ελληνικές τράπεζες που έχουν ως εξασφάλιση για τα δάνειά τους τη συμμετοχή ύψους 35,7% της Folli Follie στα Αττικά Πολυκαταστήματα ετοιμάζονται να κοινοποιήσουν εντός των αμέσως επόμενων ημερών ειδοποιήσεις εκπλειστηριασμού της, ενώ τις επόμενες κινήσεις τους εξετάζουν οι 56 επενδυτές-μέλη της Ενωσης Ελλήνων Επενδυτών, που εξασφάλισαν τη συντηρητική κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας των μεγαλομετόχων και των ορκωτών λογιστών της Folli Follie έως του ποσού των 2,5 εκατ. ευρώ και την εκδίκαση της κυρίως αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στις 11 Ιανουαρίου.

Οι ομολογιούχοι

Εν τω μεταξύ, όμως, οι ομολογιούχοι πιστωτές και οι σύμβουλοι αναδιάρθρωσης της επιχείρησης μαζί με τους νομικούς και άλλους συμβούλους τους δηλώνουν, τουλάχιστον επί του παρόντος και έστω και ανεπίσημα, πιστοί στην προώθηση και στην εκτέλεση του σχεδίου εξυγίανσης διά της οδού του άρθρου 106β του πτωχευτικού δικαίου. Ομως οι τελευταίες εξελίξεις επιβάλλουν ραγδαία επιτάχυνση των ενεργειών όλων για επίτευξη συμφωνίας, ώστε να κατατεθεί προς επικύρωση το σχέδιο και να μετατραπούν οι απαιτήσεις των συναινούντων σε μετοχικό κεφάλαιο και να απομειωθούν οι υπόλοιπες.

Ωστόσο, με τα ταμεία της εταιρείας αποστραγγισμένα, διατυπώνονται βάσιμες αμφιβολίες για το κατά πόσον υπάρχει έστω και λίγος χρόνος. Δεν αποκλείουν έτσι έναν «ξαφνικό θάνατο», ειδικά εάν πυκνώσουν οι αποφάσεις αναγκαστικής εκτελέσεως από πιστωτές, επενδυτές ή άλλους έχοντες νόμιμο δικαίωμα.

Αλλά ακόμα και αν η κρίσιμη αυτή φάση παρέλθει χωρίς ιδιαίτερα αρνητικές εξελίξεις και η εταιρεία εισέλθει σε καθεστώς εξυγίανσης, παραμένει άγνωστο κατά πόσον θα μπορέσει να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για την ενδιάμεση λειτουργία της έως την επιτυχή αναδιάρθρωσή της.

Ειδικά καθώς ακόμα και οι συντηρητικότερες εκτιμήσεις ανεβάζουν το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για μια σαφώς μικρότερη Folli Follie στα επίπεδα των 70 εκατ. ευρώ. Ναι μεν ορισμένοι εκ των ομολογιούχων έχουν δηλώσει στήριξη στη χρηματοδότηση από αυτούς, με ίδια δηλαδή κεφάλαια, είτε μέσω νέου ομολογιακού δανείου είτε μέσω αύξησης κεφαλαίου, πλην όμως το ποσό παραμένει σημαντικό και δύσκολα συγκεντρώσιμο από μια εταιρεία σε τόσο βαθιά κρίση, εκτιμούν κύκλοι της αγοράς με εκτενή εμπειρία σε τέτοιες υποθέσεις.

Ετσι, το άμεσο μέλλον της Folli Follie μετά την απόρριψη της αίτησης για υπαγωγή της στην προστασία του άρθρου 106α του πτωχευτικού κώδικα είναι επιεικώς αβέβαιο. Η απόφαση του δικαστηρίου για μη χορήγηση της προστασίας εκδόθηκε χθες Δευτέρα. Κρίσιμη εκτιμάται πως ήταν η παρέμβαση των ελληνικών τραπεζών κατά της αίτησης, οι οποίες επικαλέστηκαν το γεγονός πως κατά τον νόμο η προστασία χορηγείται άπαξ. Και αυτό είχε ήδη συμβεί όταν κατέθεσε αίτηση προστασίας η Folli Follie Finance Luxembourg, θυγατρική του ομίλου Folli Follie και εκδότρια των ομολόγων της. Τη νέα αίτηση κατέθεσαν περί τους 500 εργαζομένους και η μητρική Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία, πλην όμως για την ίδια νομική οντότητα.