Τα οφέλη της συγχώνευσης Eurobank – Grivalia

Τα οφέλη της συγχώνευσης Eurobank – Grivalia

2' 22" χρόνος ανάγνωσης

Διπλό σχέδιο για την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας και την πλήρη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων, αποτελεί η κίνηση απορρόφησης της Grivalia από τον όμιλο της Eurobank, μέσα από την οποία ο όμιλος Fairfax, αναδεικνύεται σε βασικό μέτοχο της τράπεζας με ποσοστό 32,5%.

Με βάση το περιεχόμενο της συμφωνίας θα εκδοθούν συνολικά 1.599.908 νέες μετοχές της Eurobank και οι μέτοχοι της Grivalia θα λάβουν 15,8 νέες μετοχές της Eurobank για κάθε 1 μετοχή Grivalia που κατέχουν.

Η συμφωνία εγκρίθηκε χθες Κυριακή από τα διοικητικά συμβούλια των δύο ομίλων και αποσκοπεί στην κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας με 1,2 δισ. ευρώ περίπου, με παράλληλη μείωση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Eurobank, μέσα από τη μεταφορά τους σε ένα ειδικό σχήμα ειδικού σκοπού ( SPV). Τα 900 εκατ. ευρώ προέρχονται από την συγχώνευση δια απορρόφησης της εταιρίας διαχείρισης ακινήτων Grivalia, ενώ επιπλέον 300 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στην θυγατρική της τράπεζας  FPS.

H συμφωνία, λεπτομέρειες της οποίας ανακοινώθηκαν το πρωί της Δευτέρας προβλέπει ότι, η Eurobank θα μεταφέρει σε ειδικό όχημα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 7 δισ. ευρώ, εκδίδοντας παράλληλα ομόλογα ίσης αξίας με τη διαφορά από τις προβλέψεις που έχει ήδη πραγματοποιήσει, δηλαδή περί τα 3,2 δισ. ευρώ.

Η συμφωνία έχει την έγκριση του SSM και για τη συναλλαγή αναμένεται να τοποθετηθεί στις 14.00 μ.μ. ο μεγαλομέτοχος της Eurobank, Prem Watsa.

Με την κίνηση συγχώνευσης η Eurobank θα ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή της βάση, μειώνοντας παράλληλα το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων που με βάση τα αποτελέσματα του 9μήνου ανέρχονται σε 17,7 δισ. ευρώ. Η μεταφορά του χαρτοφυλακίου των NPEs θα γίνει σταδιακά και σύμφωνα με πηγές του ομίλου  δεν ακυρώνει την προσπάθεια εξυγίανσης που έχει ανακοινώσει η τράπεζα και η οποία προβλέπει την απομείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 15% έως τα τέλη του 2021. Συνδυαστικά μέσα από την κίνηση συγχώνευσης, η Eurobank θα επιτύχει τη μείωση του δείκτη των NPEs σε μονοψήφιο ποσοστό, προσεγγίζοντας τα ευρωπαϊκά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου η εσωτερική αξία της Grivalia (NAV) ανέρχεται στα 900 εκατ. ή 8,88 εκατ. ανά μετοχή και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η εσωτερική αξία του ομίλου (NAV) ανέρχεται σε 9,26 εκατ. ανά μετοχή. Ο όμιλος Fairfax κατέχει σήμερα το 16,88% της Eurobank και το 51,43% της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ.

Με βάση τους στόχους που η διοίκηση της Eurobank έχει θέσει για την προσεχή τριετία, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα θα υποχωρήσουν στα 5,4 δισ. ευρώ –από 16,9 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 17,7 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου στο τέλος του 9μήνου– και ο αντίστοιχος δείκτης θα υποχωρήσει στο 17% στην Ελλάδα και στο 15% σε επίπεδο ομίλου. Το 55% της μείωσης θα προέλθει από τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων, το 6% από διαγραφές, το 23% από ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και το 16% από ρυθμίσεις δανείων.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της Eurobank με τα βασικά σημεία της συμφωνίας