ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόστιμο 171.553 ευρώ σε δύο επιχειρήσεις για καρτέλ στο γάλα

Πρόστιμο 171.553 ευρώ σε δύο επιχειρήσεις για καρτέλ στο γάλα

Πρόστιμο συνολικού ύψους 171.553,38 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη γνωστή γαλακτοβιομηχανία Friesland Campina Hellas και στη «Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε.», καθώς έκρινε ότι οι δύο επιχειρήσεις είχαν συστήσει «καρτέλ» με σκοπό την κατανομή των αγορών σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι οι δύο εταιρείες αποφάσισαν να υπαχθούν εξαρχής στη λεγόμενη διαδικασία διευθέτησης, πριν καν τους επιδοθεί η σχετική εισήγηση, κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά, όπως επισημαίνει η ίδια η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε σχετική ανακοίνωσή της και δείχνει ότι η εν λόγω διαδικασία καθίσταται ολοένα και πιο αποτελεσματική και σίγουρα όλο και πιο δημοφιλής στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η υπόθεση αφορά στην πραγματικότητα σύμπραξη μεταξύ ενός γαλακτοπαραγωγού κι ενός χονδρεμπόρου, τουλάχιστον ως προς τα προϊόντα που αφορά η σχετική αγορά της παράβασης. Η εν λόγω σύμπραξη, κατ’ εξαίρεση από τον βασικό κανόνα, δεν είναι κάθετη, αλλά οριζόντια, καθόσον αφορούσε ειδικά τη μη ταυτόχρονη συμμετοχή και των δύο σε δημόσιους διαγωνισμούς, περίπτωση δηλαδή κατά την οποία και οι δύο εμπλεκόμενες επιχειρήσεις λειτουργούσαν με την ιδιότητα του ανταγωνιστή και οι οποίες θα έπρεπε να αποφασίζουν αυτόνομα σε ποιους δημόσιους διαγωνισμούς θα συμμετάσχουν, έστω και με το ίδιο σήμα.

Το προαναφερθέν πρόστιμο που επιβλήθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι μειωμένο κατά 15% σε σύγκριση με αυτό που έπρεπε να είχε επιβληθεί εάν οι εταιρείες δεν είχαν υπαχθεί στη διαδικασία διευθέτησης. Υπενθυμίζεται ότι η κεντρική ιδέα της διαδικασίας διευθέτησης, η οποία θεσπίστηκε με το άρθρο 105 του νόμου 4389/2016, είναι ότι εάν εταιρείες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε παράνομες συμπράξεις παραδέχονται την ενοχή τους παραιτούνται των ένδικων μέσων (δηλαδή, δεν εφεσιβάλλουν απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού) με «αντάλλαγμα» την τιμωρία τους με μειωμένα κατά 15% πρόστιμα.

Στη διαδικασία διευθέτησης αποφάσισαν να υπαχθούν οι εταιρείες που είχαν εμπλακεί στην πολύκροτη υπόθεση του «καρτέλ των εργολάβων», κάποιες από τις εταιρείες που σχετίζονταν με τις παράνομες συμπράξεις στον κλάδο των καλλυντικών κ.ά.