ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή στην κερδοφορία για τον όμιλο της Εθνικής το 9μηνο

Επιστροφή στην κερδοφορία για τον όμιλο της Εθνικής το 9μηνο

Στα 33 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά από φόρους της Εθνικής Τράπεζας το 9μηνο του 2018 έναντι ζημιών 122 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ σε επίπεδο ομίλου η κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 48 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 103 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2017.

Στην επάνοδο στην κερδοφορία συνέβαλε η συγκράτηση του κόστους για τον πιστωτικό κίνδυνο, που οδήγησε στη μείωση των προβλέψεων κατά 60%, περίπου, από τα 588 εκατ. ευρώ πέρυσι στα 239 εκατ. ευρώ φέτος. Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους επενδυτές, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της ΕΤΕ Παύλος Μυλωνάς αναφέρθηκε στον σχεδιασμό της διοίκησης για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), που προβλέπεται να υποχωρήσουν κατά 10 δισ. ευρώ και από το σημερινό επίπεδο των 15,9 δισ. ευρώ να μειωθούν στα 6 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2021. Σε ετήσια βάση τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν κατά 2,4 δισ. ευρώ και σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου το βελτιωμένο περιβάλλον και η ενίσχυση των τιμών ακινήτων, θα διευκολύνουν τις πωλήσεις δανείων με εξασφαλίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υψηλός δείκτης κάλυψης των NPEs κατά 60% συνιστά, όπως δήλωσε, «συγκριτικό πλεονέκτημα για την τράπεζα, καθώς θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να προχωρήσει αποφασιστικά στην αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων». Ο στόχος για μείωση των NPEs κατά 10 δισ. ευρώ στα τέλη του 2021 θα επιτευχθεί μέσα από πωλήσεις δανείων ύψους 4,6 δισ. ευρώ, ρευστοποιήσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ, έσοδα από ανακτήσεις δανείων 2 δισ. ευρώ, ενώ οι διαγραφές εκτιμώνται στα 500 εκατ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου προανήγγειλε την ανακοίνωση, στις αρχές του 2019, του νέου επιχειρησιακού σχεδίου του ομίλου, το οποίο θα περιλαμβάνει σημαντική μείωση του κόστους. Ηδη στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που είναι σε εξέλιξη έχουν ενταχθεί πάνω από 500 άτομα, ενώ στο τέλος της χρονιάς, το δίκτυο καταστημάτων θα περιοριστεί κατά 40. Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Μυλωνάς σημείωσε ότι η διοίκηση είναι σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε. για την παράταση της ημερομηνίας αποεπένδυσης στην Εθνική Ασφαλιστική, για την πώληση της οποίας εξετάζεται η δημόσια εγγραφή (IPO), ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία για την πώληση της Banca Romaneasca, για την οποία οι δεσμευτικές προσφορές αναμένονται πριν από το τέλος του 2018. Αναφερόμενος στο ΛΕΠΕΤΕ, ο κ. Μυλωνάς επισήμανε ότι η τράπεζα βρίσκεται σε συζητήσεις με την κυβέρνηση ώστε οι συνταξιούχοι της ΕΤΕ να ενταχθούν στο επικουρικό συνταξιοδοτικό ταμείο του Δημοσίου. Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα, οι καταθέσεις του ομίλου αυξήθηκαν στα 42 δισ. ευρώ και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 71%, ενώ η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα περιορίστηκε στα 2,3 δισ. ευρώ. Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET1) διαμορφώνεται στο 16,4% και ενσωματώνει την απομείωση της αξίας της θυγατρικής της ΕΤΕ στη Ρουμανία, ενώ ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 16,6% και σε 13,1%, με πλήρη επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9.